Event
Holter

Event Holter – Badanie metodą Event Holtera daje możliwość przesyłania online przez pacjenta do ośrodka monitorującego 20-sekundowego zapisu czynności elektrycznej serca (EKG) z 6 odprowadzeń w momencie wystąpienia dolegliwości, wielokrotnie w czasie ustalonego długotrwałego czasu badania ( 2, 3 lub 4 tygodnie).

Zapisz się teraz

Event Holter – cel badania

Przeprowadzenie badania metodą Event Holtera umożliwia zarejestrowanie różnych zaburzeń czynności elektrycznej serca (zaburzenia rytmu serca, zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego, zaburzenia ukrwienia serca), które mogą występować sporadycznie, albo w szczególnych sytuacjach, takich jak wysiłek fizyczny, stres.

Małe urządzenie monitorujące, które pacjent nosi stale przy sobie ma wbudowany moduł GSM, dzięki czemu zarejestrowane badanie trafia automatycznie na Platformę Telemedyczną, gdzie jest dostępne dla lekarza opisującego badanie. Do zainicjowania zapisu konieczne jest wciśnięcie przez pacjenta jednego przycisku na urządzeniu – reszta odbywa się automatycznie.

Przygotowanie do badania

Do wykonania badania nie jest wymagane skierowanie od lekarza. Podstawowe informacje o stanie zdrowia pacjenta i występujących dolegliwościach pomogą w podjęciu decyzji o wyborze długości rejestracji.

W trakcie badania pacjent powinien przyjmować wszystkie leki zgodnie zaleceniami lekarskimi. Pacjenci proszeni są, żeby przed badaniem nie natłuszczać skóry w obrębie przedniej części klatki piersiowej, a w przypadku nadmiernego owłosienia o jej wygolenie.

Badanie może rozpoczynać się w placówce medycznej lub w domu. W przypadku rozpoczęcia rejestracji w domu pacjent otrzymuje szczegółową instrukcję i po podłączeniu urządzenia kontaktuje się z placówką w celu weryfikacji prawidłowego podłączenia elektrod.

Opis i przebieg badania

Na przygotowanej skórze nakleja się samoprzylepne elektrody, które następnie łączy się odpowiednimi kablami (5 kabli przy rejestracji 3-odprowadzeniowej i 10 kabli przy rejestracji 12-odprowadzeniowej) z rejestratorem EKG (aparat jest mały i lekki). Przyklejenie elektrod do klatki piersiowej dodatkowo wzmacnia się plastrami samoprzylepnymi, tak aby zapewnić pacjentowi możliwość swobodnego poruszania się, bez obawy o odklejenie elektrod lub rozłączenie kabli. Na zakończenie rejestrator z kablami umieszcza się w wygodnym dla pacjenta miejscu np. zawiesza na specjalnym pasku na szyi i chowa pod ubraniem, lub przypina do paska do spodni i uruchamia się rejestrację badania.

W czasie rejestracji pacjent powinien prowadzić swoją normalną aktywność. Pacjent otrzymuje do wypełniania tzw. dzienniczek zdarzeń, w którym powinien zapisywać rodzaj i czas aktywności (np. sen, wysiłek fizyczny), rodzaj i porę przyjmowanych leków, oraz odnotować wszelkie odczuwane dolegliwości/objawy (jeśli takie wystąpią) z podaniem dokładnego czasu ich wystąpienia. Pacjent jest też informowany o terminie zgłoszenia się na zdjęcie aparatu.

Po przeanalizowaniu zapisu przez lekarza wynik badania (w postaci tabel i wykresów EKG z opisem) jest do odebrania w recepcji w ustalonym terminie.

UWAGA!
Badanie Event Holter jest wykonywane przy użyciu małego, lekkiego (100g), mobilnego urządzenia (EHO-MINI), które pacjent nosi cały czas przy sobie. Urządzenie wyposażone jest w 4 kable, które za pomocą jednorazowych elektrod są podklejone do klatki piersiowej pacjenta, co pozwala uzyskać zapis 6 odprowadzeń EKG.

Elektrody pacjent przykleja samodzielnie i zmienia w zależności od potrzeby (u osób z owłosioną klatką piersiową może być konieczne zgolenie włosów w wybranych miejscach). Urządzenie posiada wbudowany akumulator, który należy regularnie ładować dołączoną do zestawu ładowarką (bardzo ważne: nie należy dopuszczać do całkowitego rozładowania urządzenia – aby było ono cały czas gotowe do użytku w razie pojawienia się niepokojących objawów).

W przypadku gorszego samopoczucia (np. w chwili odczuwanego bólu, kołatania serca, arytmii, uczucia osłabienia) pacjent wciska jeden przycisk na urządzeniu, co uruchamia rejestrację EKG i następnie automatyczne przesłanie go na Platformę Telemedyczną.

Pacjent otrzymuje zbiorczy opis badania po zakończeniu ustalonego terminu obserwacji ( 2,3 lub 4 tygodnie). W przypadku zarejestrowania zaburzeń, które mogą zagrażać zdrowiu/życiu pacjenta wydruk takiego zarejestrowanego zdarzenia pacjent otrzymuje drogą mailową (konieczne jest pisemne wyrażenie zgody na otrzymanie informacji tą drogą) niezwłocznie po jego wykryciu najczęściej w ciągu 24 godz. (co dodatkowo potwierdzane jest informacją telefoniczną przekazaną pacjentowi przez lekarza opisującego badanie). Urządzenie nadal pozostaje do dyspozycji pacjenta, aż do czasu zakończenia zaplanowanego okresu obserwacji.

Urządzenie może być używane maksymalnie przez 4 tygodnie. Wcześniejsze (tzn. przed końcem wykupionej usługi/ umowy) wystąpienie i zarejestrowanie zaburzeń, które miały być zdiagnozowane nie upoważnia do skrócenia zaplanowanego okresu obserwacji i co za tym idzie zwrotu części należności.

Uwaga!

Urządzenia nie wolno używać:

  • podczas ładowania,
  • podczas kąpieli,
  • bez odpowiedniej osłony na zewnątrz podczas ulewnego deszczu (nie jest wodoodporne).

Nie wolno w jakikolwiek sposób manipulować przy rejestratorze!

Pozostałe informacje, które należy zgłosić wykonującemu badanie:

  • wszelkie problemy techniczne związane z noszeniem aparatu (np.odklejenie elektrod),
  • nieoczekiwane zdarzenia, do których doszło w czasie trakcie rejestracji (upadki, uderzenia, porażenia prądem, przemoknięcia),
  • inne odczuwane dolegliwości, które nie są związane z powodami, dla których wykonuje się badanie (np. uczulenie na plastry).

Wyłączenia z odpowiedzialności:

  • brak zasięgu sieci GSM,
  • rozładowanie urządzenia.

Możliwe powikłania/zagrożenia

Badanie Event Holter jest nieinwazyjne, bezpieczne i może być wielokrotnie powtarzane u pacjentów w każdym wieku jak też i u kobiet w ciąży.

Możliwe jest podrażnienie skóry w miejscu przyklejenia elektrod, czemu zapobiega częsta zmiana ich pozycji i dokładne przemycie skóry po ich odklejeniu, a u osób z reakcją alergiczną dodatkowo zastosowanie miejscowo działających kremów/maści antyalergicznych.

Lekarze wykonujący usługę

Centrum Kardiologii Płowiecka
22 749 00 10