Katarzyna<br>Kożuch

Katarzyna
Kożuch

Kardiolog

Dr Katarzyna Kożuch jest kardiologiem. Specjalizuje się w wykonywaniu badań echo serca u pacjentów dorosłych i nastoletnich. Wykorzystuje wiedzę i doświadczenie w diagnozowaniu skomplikowanych chorób serca i naczyń. Jest absolwentką Akademii Medycznej w Warszawie.Doświadczenie zdobywała w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym oraz w Instytucie Kardiologii w Aninie.
Dr Katarzyna Kożuch jest zaangażowana w działalność edukacyjną i promowanie wiedzy. Jest wykładowcą programu „Podniesienie jakości wysokospecjalistycznego kształcenia podyplomowego w zakresie kardiologii”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

W codziennej opiece nad pacjentami opiera się na zdobytym doświadczeniu klinicznym, aktualnej wiedzy oraz otwartej komunikacji, łącząc postępowanie diagnostyczne i leczenie z indywidualnym podejściem do pacjenta i jego potrzeb. Poza pracą Pani Doktor jest miłośnikiem podróży, teatru, fotografii oraz żeglarstwa.

Centrum Kardiologii Płowiecka
22 749 00 10