Echo serca przezprzełykowe badanie

Echo serca przezprzełykowe

Przezprzełykowe badanie ECHO wykonywane jest w celu dokładniejszej oceny struktur serca (w porównaniu z badaniem ECHO przezklatkowym). Umieszczenie sondy badającej w przełyku, który bezpośrednio przylega do serca, pozwala uzyskać bardzo szczegółowy obraz.

Echo serca przezprzełykowe – Cel badania

Echo serca przezprzełykowe – to badanie wykonuje się w celach diagnostycznych u chorych z wrodzonymi wadami serca, chorobami aorty, jak też w przypadku podejrzenia obecności skrzepliny w sercu (również u pacjentów przed kardiowersją), a także u chorych, którzy doznali udaru mózgu z niejasnej przyczyny. Wskazaniem do badania może być też ocena funkcji wszczepionych zastawek serca.

Przygotowanie do badania

Na minimum 6 godzin przed badaniem nie należy jeść ani pić, a wszystkie zalecane leki należy przyjąć popijając jednym łykiem wody. Bezpośrednio przed badaniem należy wyjąć wszystkie ruchome protezy zębowe. Na badanie należy zgłosić się z aktualnym wynikiem badania ECHO przezklatkowego oraz posiadaną dokumentacją medyczną (np. karty informacyjne leczenia szpitalnego). Podczas całego badania echo serca u dziecka w gabinecie obecny może być rodzic. Przed badaniem warto porozmawiać z dzieckiem o jego przebiegu.

Informacje, które należy zgłosić lekarzowi wykonującemu badanie:
Przed badaniem należy poinformować lekarza o wszelkich schorzeniach/dolegliwościach ze strony układu pokarmowego (zgaga, kłopoty z przełykaniem, krztuszenie się, ulewanie), oraz o występowaniu uczuleń, zwłaszcza na leki znieczulające (lidocaina, xylocaina).

Opis i przebieg badania

Badanie wykonywane jest w pozycji leżącej na lewym boku. Po znieczuleniu gardła, przez ustnik wprowadzana jest do przełyku miękka sonda (podobnie jak przy gastroskopii) i rozpoczyna się badanie, które zazwyczaj trwa ok 10-15 min i z reguły jest dobrze tolerowane (czasem pojawiają się mdłości). W przypadku złej tolerancji podaje się dożylnie małą dawkę midazolamu (lek o działaniu uspokajająco – przeciw lękowym).

Z uwagi na znieczulenie gardła nie należy jeść ani pić jeszcze przez 2 godziny po badaniu. Po ustąpieniu znieczulenia może krótkotrwale pojawić się niewielki ból gardła.

Wynik badania pacjent otrzymuje bezpośrednio po jego wykonaniu w formie opisu ze zdjęciami.

Uwaga!

Jeśli podany był midazolam, należy bezwzględnie przestrzegać zakazu prowadzenia samochodu (minimum osiem godzin od zakończenia badania). W przypadku badania z podaniem midazolanu, będziesz po badaniu obserwowany w placówce minimum 30 minut. Konieczne będzie abyś na badanie przyszedł z osobą towarzyszącą, która odwiezie Cie do domu.

Badanie w naszej placówce wykonywane jest nowoczesnym aparatem do echokardiografii firmy General Electric.

Możliwe powikłania/zagrożenia

Echo serca przezprzełykowe jest bezpiecznym badaniem, powikłania takie jak uszkodzenie gardła lub przełyku występują bardzo rzadko, ale czasem wymagają interwencji chirurgicznej. Jeżeli w trakcie badania albo po jego zakończeniu wystąpi ból w klatce piersiowej, należy o tym natychmiast poinformować lekarza. W czasie badania rzadko mogą pojawić się krótkotrwałe zaburzenia rytmu serca, które ustępują samoistnie.

Echo serca przezprzełykowe

Nasi Lekarze

dr hab. n. med.

Magdalena Lipczyńska

specjalista kardiolog

Doktor habilitowany nauk medycznych, kardiolog, echokardiografista. Zajmuje się diagnostyką serca, w szczególności wad serca (echo serca przezklatkowe i przezprzełykowe).

W naszej placówce wykonuje badania echo przezprzełykowego. Klinicysta od wielu lat związana z pracownią USG w Instytucie Kardiologii w Aninie.

Udziela konsultacji w językach:

polskim,
angielskim

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

dr n.med.

Sławomir Sypuła

specjalista kardiolog

Doktor nauk medycznych, kardiolog, echokardiografista z ponad 30 letnim doświadczeniem klinicznym zdobytym w Klinikach Kardiologii Szpitala MSWiA w Warszawie.

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób układu krążenia, a w szczególności wadami serca nabytymi i wrodzonymi (w tym kwalifikacją do operacji) i chorobami aorty piersiowej, chorobą wieńcową i zaburzeniami rytmu.

W naszej placówce konsultuje i wykonuje badania echokardiograficzne przezklatkowe i przezprzełykowe.

Udziela konsultacji w językach:

polskim

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

Nasi partnerzy

Zapisz się na wizytę!
powrót