Holter ekg

Holter EKG dla dzieci i młodzieży

Holter EKG - Badanie metodą Holtera służy do długotrwałej (24 godziny lub dłużej) rejestracji czynności elektrycznej serca (EKG), co pozwala na zapis, a następnie analizę sygnału EKG zebranego w różnych sytuacjach klinicznych i życiowych pacjenta, lub też w czasie normalnej aktywności życiowej pacjenta.

Holter EKG – Cel badania

Potocznie „holter EKG” to badanie EKG metodą Holtera umożliwia zarejestrowanie różnych zaburzeń czynności elektrycznej serca (zaburzenia rytmu serca, zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego, zaburzenia ukrwienia serca), które mogą występować rzadko, albo w szczególnych sytuacjach, takich jak sen, wysiłek fizyczny, stres. Badanie to służy także ocenie prowadzonego leczenia farmakologicznego, jak też skuteczności wykonanych zabiegów ablacji a także kontroli funkcjonowania urządzeń wszczepialnych (stymulatorów, kardiowerterów).

Badanie może być wykonane przy użyciu rejestratora 3-kanałowego lub 12-kanałowego. Rejestracja 12-kanałowa umożliwia pełny zapis EKG w ciągu 24 godzin, przez co zalecana jest, gdy konieczna jest ocena np. ukrwienia serca, albo przed planowanymi zabiegami ablacji.

Przygotowanie do badania

Holter EKG to badania do którego nie jest wymagane skierowanie od lekarza. Podstawowe informacje o stanie zdrowia pacjenta i wskazaniach do wykonania badania pomagają w podjęciu decyzji o wyborze sposobu i długości rejestracji, oraz prezentacji graficznej wyniku.

Badanie nie wymaga żadnego specjalnego przygotowania ze strony pacjenta poza wygodnym, luźnym ubiorem, które umożliwi schowanie pod nim rejestratora. W dniu badania pacjent powinien przyjmować wszystkie leki zgodnie zaleceniami lekarskimi. Pacjenci proszeni są też, żeby przed badaniem nie natłuszczać skóry w obrębie przedniej części klatki piersiowej, bowiem przed rozpoczęciem rejestracji skóra musi być dokładnie przygotowana do naklejenia elektrod tzn: odtłuszczona specjalnym preparatem, wygolona (w przypadku nadmiernego owłosienia), przetarta specjalną pastą abrazyjną.

Opis i przebieg badania

Na przygotowanej skórze nakleja się samoprzylepne elektrody, które następnie łączy się odpowiednimi kablami (5 kabli przy rejestracji 3-odprowadzeniowej i 10 kabli przy rejestracji 12-odprowadzeniowej) z rejestratorem EKG (aparat jest mały i lekki). Przyklejenie elektrod do klatki piersiowej dodatkowo wzmacnia się plastrami samoprzylepnymi, tak aby zapewnić pacjentowi możliwość swobodnego poruszania się, bez obawy o odklejenie elektrod lub rozłączenie kabli. Na zakończenie rejestrator z kablami umieszcza się w wygodnym dla pacjenta miejscu np. zawiesza na specjalnym pasku na szyi i chowa pod ubraniem, lub przypina do paska do spodni i uruchamia się rejestrację badania.

W czasie rejestracji pacjent powinien prowadzić swoją normalną aktywność. Pacjent otrzymuje do wypełniania tzw. dzienniczek zdarzeń, w którym powinien zapisywać rodzaj i czas aktywności (np. sen, wysiłek fizyczny), rodzaj i porę przyjmowanych leków, oraz odnotować wszelkie odczuwane dolegliwości/objawy (jeśli takie wystąpią) z podaniem dokładnego czasu ich wystąpienia. Pacjent jest też informowany o terminie zgłoszenia się na zdjęcie aparatu.

Po przeanalizowaniu zapisu przez lekarza wynik badania (w postaci tabel i wykresów EKG z opisem) jest do odebrania w recepcji w ustalonym terminie.

Uwaga!

W czasie rejestracji nie wolno: kąpać się, brać prysznica, używać poduszek/koców elektrycznych ani też wykrywaczy metali, urządzeń wysokiego napięcia. Nie należy także trzymać telefonów komórkowych bezpośrednio przy rejestratorze. Nie wolno w jakikolwiek sposób manipulować przy rejestratorze!

Pozostałe informacje, które należy zgłosić wykonującemu badanie:

  • wszelkie problemy techniczne związane z noszeniem aparatu (np.odklejenie elektrod),
  • nieoczekiwane zdarzenia, do których doszło w czasie trakcie rejestracji (upadki, uderzenia, porażenia prądem, przemoknięcia),
  • inne odczuwane dolegliwości, które nie są związane z powodami dla których wykonuje się badanie (np. uczulenie na plastry).

Badanie w naszej placówce wykonywane jest nowoczesnym systemem holterowskim firmy Reynolds.

Możliwe powikłania/zagrożenia

Badanie jest nieinwazyjne, bezpieczne i może być powtarzane wielokrotnie u pacjentów w każdym wieku a także u kobiet w ciąży.

Możliwe jest wystąpienie podrażnienia skóry (świąd, zaczerwienie, obrzęk) wskutek mechanicznego działania koniecznego do odpowiedniego przygotowania (golenie, odtłuszczanie, abrazja) i/lub wskutek reakcji alergicznych (np. na środek odkażający, klej zastosowany w elektrodach/plastrach). U osób z niektórymi schorzeniami dermatologicznymi mogą pojawić się zmiany ropne. Wszystkie te dolegliwości są krótkotrwałe, w większości ustępują samoistnie lub pod wpływem miejscowego leczenia objawowego.

Holter ekg badanie

Nasi partnerzy

Zapisz się na wizytę!
powrót