kontrola stymulatorów i kardiowerterów

Kontrola stymulatorów i kardiowerterów

Nasza pracownia wykonuje kontrolę stymulatorów, kardiowerterów-defibrylatorów (ICD) i układów resynchronizujących (CRT). Dysponujemy sprzętem pozwalającym na kontrolę wszystkich rozruszników następujących producentów Biotronic, Medtronic i St. Jude Medical (obecnie firma Abbott).

Kontrola stymulatorów i kardiowerterów – Cel badania

Kontrola stymulatorów i kardiowerterów to badanie mające na celu ocenę poprawności działania systemu stymulującego poprzez dokonanie pomiaru progu stymulacji jak i sterowania aby na podstawie uzyskanych wartości zaprogramować energię (amplitudę i szerokość) impulsu oraz czułość kanału przedsionkowego i /lub komorowego optymalną dla pacjenta.

Przygotowanie do badania

Do badania nie jest potrzebne szczególne przygotowanie. Przed badaniem i w dniu badania należy przyjmować wszystkie zalecone leki.

Opis i przebieg badania

Do wykonania badania nie jest wymagane skierowanie od lekarza. Należy przynieść ze sobą dokumentację medyczną związaną z wszczepieniem rozrusznika ( karta informacyjna ze szpitala i książeczka stymulatora ). Kontrola rozruszników dokonywana jest przez lekarza kardiologa przy użyciu odpowiedniego programatora. Dzięki optymalnym ustawieniom możemy wyeliminować zbędną stymulację, a dzięki temu wydłużyć żywotność baterii nawet nawet o 20 %, co dla pacjenta jest równoznaczne z wydłużeniem okresów reimplantacji urządzenia.

Badania powinny być wykonywane regularnie. Pierwsze po 2- 3 miesiącach od implantacji układu stymulującego, o ile lekarz nie zleci inaczej. Kolejne badania przeprowadza się najczęściej co 6 miesięcy, o ile lekarz prowadzący nie zleci inaczej.

Po przeprowadzonej kontroli pacjent od lekarza otrzymuje wydruk (raport), w którym zawarte są wszystkie niezbędne informację dotyczące rozrusznika, m. in. stan naładowania baterii, oporność, czułość, próg stymulacji elektrod, informację o ewentualnych zarejestrowanych epizodach arytmii.

Badanie w naszej placówce wykonywane jest nowoczesnymi programatorami firm Biotronic, Medtronic i St. Jude Medical (obecnie firma Abbott).

Możliwe powikłania/zagrożenia

Kontrola stymulatorów i kardiowerterów to badanie nieinwazyjne i bezpieczne. Może być powtarzane wielokrotnie u pacjentów w każdym wieku .

kontrola stymulatorów i kardiowerterów badanie

Nasi Lekarze

lekarz

Aleksander Bardyszewski

specjalista kardiolog

Lekarz, specjalista kardiolog, elektrofizjolog. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń rytmu serca, w tym leczeniem zabiegowym (ablacje zaburzeń rytmu serca oraz zabiegi implantacji stymulatorów, kardiowerterów-defibrylatorów, układów resynchronizujących). W naszej placówce konsultuje jako elektrofizjolog i kardiolog, kontroluje wszczepione urządzenia (stymulatory, kardiowertery) oraz kwalifikuje do leczenia zabiegowego (ablacje, wszczepienia urządzeń do elektroterapii).

Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobył pracując w renomowanych Szpitalach w Warszawie, oraz w Niemczech. Zabiegi wykonuje w szpitalu Medicover w Warszawie.

Udziela konsultacji w językach:

polskim,
angielskim,
niemieckim

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

lekarz

Jarosław Jezierski

specjalista kardiolog

Lekarz, kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych. Zajmuje się diagnostyką pacjentów z chorobami kardiologicznymi w szczególności leczeniem zaburzeń rytmu serca, oraz leczeniem zabiegowym (zabiegi wszczepienia stymulatorów).

W naszej placówce konsultuje pacjentów z problemami kardiologicznymi, kontroluje urządzenia do elektroterapii oraz kwalifikuje do leczenia zabiegowego. Zabiegi wszczepiania urządzeń do elektroterapii wykonuje w Instytucie Kardiologii w Aninie.

Udziela konsultacji w językach:

polskim

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

lekarz

Jacek Kuśnierz

specjalista kardiolog

Lekarz, kardiolog, elektrofizjolog. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń rytmu serca, w tym leczeniem zabiegowym (zabiegi implantacji stymulatorów, kardiowerterów-defibrylatorów, układów resynchronizujących i ablacji zaburzeń rytmu serca). Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych ośrodkach akademickich w Polsce i w Europie.

W naszej placówce konsultuje jako elektrofizjolog i kardiolog, kontroluje wszczepione urządzenia (stymulatory, kardiowertery) oraz kwalifikuje do leczenia zabiegowego (ablacje, wszczepienia urządzeń do elektroterapii). Zabiegi wykonuje w szpitalu Medicover w Warszawie.

Udziela konsultacji w językach:

polskim,
angielskim

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

lekarz

Bogdan Lech

specjalista kardiolog

Lekarz, kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń rytmu serca, w tym leczeniem zabiegowym (zabiegi wszczepienia stymulatorów, kardiowerterów).

W naszej placówce konsultuje, kontroluje wszczepione urządzenia (stymulatory, kardiowertery) oraz kwalifikuje do leczenia zabiegowego (wszczepiania urządzeń do elektroterapii oraz ablacji). Zabiegi wszczepiania urządzeń do elektroterapii wykonuje w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie.

Udziela konsultacji w językach:

polskim,
angielskim,
francuskim

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

lekarz

Grzegorz Warmiński

Specjalista kardiolog

Lekarz, kardiolog, elektrofizjolog, specjalista chorób wewnętrznych. Pracownik I Kliniki Zaburzeń Rytmu Serca w Instytucie Kardiologii w Aninie. Zajmuje się zabiegową diagnostyką i leczeniem zaburzeń rytmu serca (badania elektrofizjologiczne, ablacje zaburzeń rytmu serca) oraz kontrolą i programowaniem stymulatorów, kardiowerterów-defibrylatorów, układów resynchronizujących.
Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobył pracując w Pracowni Elektrofizjologii Klinicznej oraz Pracowni Kontroli Urządzeń Wszczepialnych Kliniki Zaburzeń Rytmu Serca Instytutu Kardiologii w Warszawie oraz na licznych kursach, szkoleniach i warsztatach w Kraju i zagranicą.

W naszej placówce konsultuje jako elektrofizjolog i kardiolog, kontroluje wszczepione urządzenia (stymulatory serca, kardiowertery-defibrylatory, układy resynchronzujące) oraz kwalifikuje do leczenia zabiegowego.

Udziela konsultacji w językach:

polskim

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

Nasi partnerzy

Zapisz się na wizytę!
powrót