Testy wysiłkowe

Testy wysiłkowe dla dzieci i młodzieży

EKG wysiłkowe - „test wysiłkowy”. Jest to badanie pozwalające ocenić zachowanie ukrwienia serca w trakcie wysiłku na bieżni lub cykloergometrze rowerowym.

Testy wysiłkowe – Cel badania

Testy wysiłkowe – Elektrokardiograficzne (próba wysiłkowa) najczęściej wykonywane są w celach diagnostycznych w przypadku podejrzenia choroby wieńcowej lub celem oceny stopnia jej zaawansowania oraz w celu określenia wydolności fizycznej (np. u osób które chcą bezpiecznie uprawiać sport). Badanie służy także ocenie reakcji ciśnienia tętniczego podczas kontrolowanego wysiłku oraz wykrywaniu ewentualnych zaburzeń rytmu serca stymulowanych wysiłkiem.

Przygotowanie do badania

Przed badaniem i w dniu badania należy przyjmować wszystkie zalecone leki (o ile lekarz kierujący nie zdecyduje inaczej). Na 2-3 godziny przed badaniem nie należy jeść obfitego posiłku, palić papierosów, pić mocnej kawy/herbaty Na badanie należy zabrać luźne ubranie oraz miękkie obuwie sportowe (nie używane na zewnątrz pomieszczenia).

Opis i przebieg badania

Dla bezpieczeństwa pacjenta, badanie w naszej placówce przeprowadzanejest przez lekarza w obecności pielęgniarki.
Do wykonania badania potrzebne jest skierowanie od lekarza. Jeśli nie posiadasz, umów się na konsultację i testy wysiłkowe.
Przed badaniem pacjent proszony jest o zdjęcie górnej części ubrania celem odsłonięcia klatki piersiowej oraz zamianę obuwia na miękkie obuwie sportowe. Na klatce piersiowej naklejane są specjalne elektrody jednorazowego użytku, co wymaga wcześniejszego przygotowania skóry – jej odtłuszczenia specjalnym środkiem a u niektórych pacjentów (z obfitym owłosieniem klatki piersiowej) wygolenia włosów w określonych miejscach. Do naklejonych elektrod dopinane są przewody połączone z systemem stałego monitorowania EKG. Następnie na ramię pacjenta zakładany jest mankiet do mierzenia ciśnienia tętniczego, które kontrolowane jest przed rozpoczęciem badania oraz co 2-3 min w czasie wysiłku i po jego zakończeniu.

Dla bezpieczeństwa pacjenta i uzyskania miarodajnego wyniku konieczna jest ścisła współpraca pacjenta z personelem (lekarz i pielęgniarka) wykonującym badanie. Przed rozpoczęciem wysiłku należy bezwzględnie zgłosić fakt wystąpienia w dniu badania jakichkolwiek dolegliwości (zwłaszcza bólu wieńcowego, duszności).

Badanie przeprowadzane jest na bieżni ruchomej lub ergometrze rowerowym (w zależności od wskazań do badania i możliwości ruchowych pacjenta) wg standardowych, stosowanych na całym świecie protokołów, które stopniowo co 2-3 minuty zwiększają szybkość przesuwu i kąt nachylenia taśmy (na bieżni ruchomej) lub obciążenie (na cykloergometrze rowerowym). Wysiłek kończony jest w chwili osiągnięcia maksymalnego, tolerowanego przez pacjenta zmęczenia lub natychmiast w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wskazań medycznych do jego przerwania.

Pacjent powinien niezwłocznie informować o pojawieniu się w czasie wysiłku dolegliwości (ból, duszność, zawroty głowy, szum w uszach, mroczki przed oczami). Możliwe jest zawsze przerwanie badania w każdej chwili na prośbę pacjenta, należy jednak pamiętać, że wcześniejsze przerwanie badania może wpłynąć negatywnie na jego jakość/wartość diagnostyczną.
Po zakończeniu wysiłku przez 3-5 minut nadal monitorowane jest EKG i ciśnienie tętnicze w pozycji siedzącej. Wynik badania pacjent otrzymuje bezpośrednio po jego zakończeniu.

Możliwe powikłania/zagrożenia

Najczęściej występujące objawy chorobowe stymulowane wysiłkiem to: ból w klatce piersiowej, bóle kończyn dolnych, zaburzenia rytmu serca, zawroty głowy, spadek lub nadmierny wzrost ciśnienia tętniczego, uczucie zmęczenia (czasem utrzymujące się jeszcze kilka godzin po zakończeniu badania). U osób skłonnych do alergii mogą też wystąpić objawy alergii kontaktowej w miejscu odtłuszczania skóry i przyklejania elektrod.

Próba wysiłkowa jest badaniem bezpiecznym i groźne powikłania opisywane są bardzo rzadko (4,8/10 000 wykonanych badań) a śmiertelność 0,4/10 000 badań. Z tego też powodu na przeprowadzenie badania wymagane jest skierowanie od lekarza który oceni występowanie ewentualnych przeciwwskazań do jego wykonania a samo badanie wykonywane jest pod nadzorem lekarza w specjalistycznych ośrodkach dysponujących odpowiednim sprzętem pozwalającym udzielić natychmiastowej pomocy.

Testy wysiłkowe badanie

Nasi partnerzy

Zapisz się na wizytę!
powrót