Klinika 37 Centrum Kardiologii Płowiecka. Skontaktuj się z nami

Personel kliniki

Nazwisko specjalisty

× Resetuj formularz

Specjalizacja

Język konsultacji

Kardiolog

lekarz

Aleksander Bardyszewski

Lekarz, specjalista kardiolog, elektrofizjolog. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń rytmu serca, w tym leczeniem zabiegowym (ablacje zaburzeń rytmu serca oraz zabiegi implantacji stymulatorów, kardiowerterów-defibrylatorów, układów resynchronizujących). W naszej placówce konsultuje jako elektrofizjolog i kardiolog, kontroluje wszczepione urządzenia (stymulatory, kardiowertery) oraz kwalifikuje do leczenia zabiegowego (ablacje, wszczepienia urządzeń do elektroterapii).

Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobył pracując w renomowanych Szpitalach w Warszawie, oraz w Niemczech. Zabiegi wykonuje w szpitalu Medicover w Warszawie.

Udziela konsultacji w językach:

polskim,
angielskim,
niemieckim

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

prof. dr hab. n. med.

Katarzyna Bieganowska

Specjalista pediatra, kardiolog, kardiolog dziecięcy.

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń rytmu serca u dzieci i młodzieży.
Od wielu lat kieruje Pracownią Elektrofizjologii Klinicznej w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

Udziela konsultacji w językach:

polskim

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

lekarz

Ewa Bujnowska

Lekarz, specjalista chorób wewnętrznych z wieloletnim doświadczeniem kardiologicznym zdobytym w Klinice Szybkiej Diagnostyki i Poradni Zaburzeń Rytmu Serca w Instytucie Kardiologii w Aninie.

W naszej placówce zajmuje się leczeniem pacjentów z chorobami układu krążenia, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń rytmu serca.

Udziela konsultacji w językach:

polskim,
angielskim,
rosyjskim

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

dr n. med.

Artur Dębski

Lekarz, kardiolog interwencyjny. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem inwazyjnym choroby wieńcowej. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobył w renomowanych ośrodkach klinicznych.

W naszej placówce konsultuje pacjentów z chorobami układu krążenia i kwalifikuje do zabiegów hemodynamicznych (koronarografie, koronaroplastyki). Zabiegi wykonuje w Instytucie Kardiologii w Aninie.

Udziela konsultacji w językach:

polskim

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

lekarz

Dobromiła Dzwonkowska

Lekarz kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych, echokardiografista. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zachowawczym chorób układu krążenia, w szczególności chorobą wieńcową i zaburzeniami rytmu serca. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu pacjentów kardiologicznych przed i po zabiegach kardiologii inwazyjnej (hemodynamicznych i elektrofizjologicznych) oraz kardiochirurgicznych.

W naszej placówce konsultuje, wykonuje badania diagnostyczne (echo serca, testy wysiłkowe) i kieruje na zabiegi kardiologiczne (ablacje, koronarografie, koronaroplastyki, wszczepianie urządzeń do elektroterapii ).

Udziela konsultacji w językach:

polskim,
angielskim,
francuskim,
rosyjskim

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

dr n. med.

Bogna Foss-Nieradko

Doktor nauk medycznych, kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych, echokardiografista. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zachowawczym chorób układu krążenia w szczególności zaburzeniami rytmu serca, kardiomiopatiami, wadami serca, chorobą wieńcową.

W naszej placówce konsultuje, wykonuje badania diagnostyczne (echo serca, testy wysiłkowe),kieruje pacjentów na zabiegi hemodynamiczne i elektrofizjologiczne(ablację, koronarografię, koronaroplastyki, wszczepianie stymulatorów, kardiowerterów) oraz operacje kardiochirurgiczne. Obecnie związana zawodowo z Instytutem Kardiologii w Aninie.

Udziela konsultacji w językach:

polskim

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

dr n. med.

Hanna Janaszek-Sitkowska

Doktor nauk medycznych, hipertensjolog. Specjalizuje się w leczeniu nadciśnienia tętniczego i chorób serca.

Wieloletni pracownik Kliniki Nadciśnienia Tętniczego w Instytucie Kardiologii w Aninie.

Udziela konsultacji w językach:

polskim

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

lekarz

Jarosław Jezierski

Lekarz, kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych. Zajmuje się diagnostyką pacjentów z chorobami kardiologicznymi w szczególności leczeniem zaburzeń rytmu serca, oraz leczeniem zabiegowym (zabiegi wszczepienia stymulatorów).

W naszej placówce konsultuje pacjentów z problemami kardiologicznymi, kontroluje urządzenia do elektroterapii oraz kwalifikuje do leczenia zabiegowego. Zabiegi wszczepiania urządzeń do elektroterapii wykonuje w Instytucie Kardiologii w Aninie.

Udziela konsultacji w językach:

polskim

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

dr hab. n. med.

Marek Kabat

Doktor habilitowany nauk medycznych, hipertensjolog. Zajmuje się leczeniem i diagnostyką pacjentów z nadciśnieniem tętniczym.

Pełni funkcję zastępcy kierownika w Klinice Nadciśnienia Tętniczego w Instytucie Kardiologii.

Udziela konsultacji w językach:

polskim,
angielskim

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

dr n. med.

Jadwiga Kłoś

Doktor nauk medycznych, specjalista chorób wewnętrznych z wieloletnim klinicznym doświadczeniem w kardiologii. Zajmuje się leczeniem pacjentów z chorobami układu krążenia.

W naszej placówce konsultuje i diagnozuje pacjentów z chorobami układu krążenia (choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu).

Udziela konsultacji w językach:

polskim,
angielskim

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

lekarz

Jacek Kuśnierz

Lekarz, kardiolog, elektrofizjolog. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń rytmu serca, w tym leczeniem zabiegowym (zabiegi implantacji stymulatorów, kardiowerterów-defibrylatorów, układów resynchronizujących i ablacji zaburzeń rytmu serca). Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych ośrodkach akademickich w Polsce i w Europie.

W naszej placówce konsultuje jako elektrofizjolog i kardiolog, kontroluje wszczepione urządzenia (stymulatory, kardiowertery) oraz kwalifikuje do leczenia zabiegowego (ablacje, wszczepienia urządzeń do elektroterapii). Zabiegi wykonuje w szpitalu Medicover w Warszawie.

Udziela konsultacji w językach:

polskim,
angielskim

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

lekarz

Bogdan Lech

Lekarz, kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń rytmu serca, w tym leczeniem zabiegowym (zabiegi wszczepienia stymulatorów, kardiowerterów).

W naszej placówce konsultuje, kontroluje wszczepione urządzenia (stymulatory, kardiowertery) oraz kwalifikuje do leczenia zabiegowego (wszczepiania urządzeń do elektroterapii oraz ablacji). Zabiegi wszczepiania urządzeń do elektroterapii wykonuje w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie.

Udziela konsultacji w językach:

polskim,
angielskim,
francuskim

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

dr hab. n. med.

Magdalena Lipczyńska

Doktor habilitowany nauk medycznych, kardiolog, echokardiografista. Zajmuje się diagnostyką serca, w szczególności wad serca (echo serca przezklatkowe i przezprzełykowe).

W naszej placówce wykonuje badania echo przezprzełykowego. Klinicysta od wielu lat związana z pracownią USG w Instytucie Kardiologii w Aninie.

Udziela konsultacji w językach:

polskim,
angielskim

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

dr n. med.

Ewa Michalak

Doktor nauk medycznych, kardiolog, echokardiografista. Zajmuje się diagnostyką serca w szczególności wad serca (echo serca przezklatkowe i przezprzełykowe).

W naszej placówce wykonuje badania echo serca. Klinicysta od wielu lat związana z pracownią USG w Instytucie Kardiologii w Aninie.

Udziela konsultacji w językach:

polskim

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

dr n. med.

Małgorzata Mirkowicz-Małek

Doktor nauk medycznych, pediatra, kardiolog, echokardiografista. Zajmuje się diagnostyką serca w szczególności wad serca u dzieci.

W naszej placówce wykonuje badania echo serca i konsultuje dzieci z podejrzeniem lub wadami serca. Od 1987 roku związana zawodowo z „Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.

Udziela konsultacji w językach:

polskim,
angielskim,
francuskim

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

lekarz

Joanna Potocka

Lekarz, specjalista kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych. Zajmuje się leczeniem i diagnostyką zaburzeń rytmu serca, choroby wieńcowej i nadciśnienia tętniczego.

W naszej placówce konsultuje, wykonuje badania diagnostyczne (testy wysiłkowe, opisy holterów) oraz kierowaniem pacjentów na leczenie zabiegowe w zakresie kardiologii (ablacje, koronarografie, koronaroplastyki, wszczepianie stymulatorów i kardiowerterów) i operacje kardiochirurgiczne. Przez wiele lat była związana zawodowo z Instytutem Kardiologii w Aninie.

Udziela konsultacji w językach:

polskim

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

dr n. med.

Bogna Puciłowska-Jankowska

Doktor nauk medycznych, kardiolog, hipertensjolog. Specjalizuje się w leczeniu nadciśnienia tętniczego i chorób serca.

W naszej placówce konsultuje i diagnozuje pacjentów. Wieloletni pracownik Kliniki Nadciśnienia Tętniczego w Instytucie Kardiologii w Aninie.

Udziela konsultacji w językach:

polskim

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

dr n. med.

Hanna Rdzanek

Lekarz, kardiolog, internista. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób układu krążenia, pacjentami z chorobą wieńcową, w tym po kolejnym zawale, po interwencjach na naczyniach wieńcowych, chorymi z niewydolnością serca, osobami z nadciśnieniem tętniczym i pacjentami z zaburzeniami rytmu serca.

Przez wiele lat związana z Kliniką Kardiologii Inwazyjnej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA, gdzie pełniła funkcję kierownika Pododdziału Intensywnej Opieki Kardiologicznej i jednocześnie zastępcy Kierownika Kliniki Kardiologii.

Udziela konsultacji w językach:

polskim

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

lekarz

Agnieszka Sanecka

Lekarz, kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych. Zajmuje się leczeniem i diagnostyką chorób układu krążenia. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w przez kilkanaście lat w Instytucie Kardiologii w Aninie.

W naszej placówce konsultuje i wykonuje badania diagnostyczne (testy wysiłkowe, opisy holterów).

Udziela konsultacji w językach:

polskim

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

dr n.med.

Sławomir Sypuła

Doktor nauk medycznych, kardiolog, echokardiografista z ponad 30 letnim doświadczeniem klinicznym zdobytym w Klinikach Kardiologii Szpitala MSWiA w Warszawie.

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób układu krążenia, a w szczególności wadami serca nabytymi i wrodzonymi (w tym kwalifikacją do operacji) i chorobami aorty piersiowej, chorobą wieńcową i zaburzeniami rytmu.

W naszej placówce konsultuje i wykonuje badania echokardiograficzne przezklatkowe i przezprzełykowe.

Udziela konsultacji w językach:

polskim

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

dr n. med.

Ewa Szufladowicz

Doktor nauk medycznych, kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych. Zajmuje się leczeniem i diagnostyką zaburzeń rytmu serca, choroby wieńcowej i nadciśnienia tętniczego. Przez wiele lat pracowała w Klinice Zaburzeń Rytmu Serca w Instytucie Kardiologii w Aninie.

W naszej placówce konsultuje, diagnozuje pacjentów i kieruje pacjentów do zabiegów kardiologicznych (ablacje, koronarografie, koronaroplastyki, wszczepianie stymulatorów, operacje kardiochirurgiczne).

Udziela konsultacji w językach:

polskim

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

lekarz

Grzegorz Warmiński

Lekarz, kardiolog, elektrofizjolog, specjalista chorób wewnętrznych. Pracownik I Kliniki Zaburzeń Rytmu Serca w Instytucie Kardiologii w Aninie. Zajmuje się zabiegową diagnostyką i leczeniem zaburzeń rytmu serca (badania elektrofizjologiczne, ablacje zaburzeń rytmu serca) oraz kontrolą i programowaniem stymulatorów, kardiowerterów-defibrylatorów, układów resynchronizujących.
Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobył pracując w Pracowni Elektrofizjologii Klinicznej oraz Pracowni Kontroli Urządzeń Wszczepialnych Kliniki Zaburzeń Rytmu Serca Instytutu Kardiologii w Warszawie oraz na licznych kursach, szkoleniach i warsztatach w Kraju i zagranicą.

W naszej placówce konsultuje jako elektrofizjolog i kardiolog, kontroluje wszczepione urządzenia (stymulatory serca, kardiowertery-defibrylatory, układy resynchronzujące) oraz kwalifikuje do leczenia zabiegowego.

Udziela konsultacji w językach:

polskim

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

lekarz

Krzysztof Weroński

Lekarz, kardiolog, echokardiografista. Zajmuje się diagnostyką serca, w szczególności wad serca.

W naszej placówce wykonuje badania echo serca. Od wielu lat związany z pracownią USG w Instytucie Kardiologii w Aninie.

Udziela konsultacji w językach:

polskim

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

Kardiolog dziecięcy

prof. dr hab. n. med.

Katarzyna Bieganowska

Specjalista pediatra, kardiolog, kardiolog dziecięcy.

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń rytmu serca u dzieci i młodzieży.
Od wielu lat kieruje Pracownią Elektrofizjologii Klinicznej w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

Udziela konsultacji w językach:

polskim

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

dr n. med.

Małgorzata Mirkowicz-Małek

Doktor nauk medycznych, pediatra, kardiolog, echokardiografista. Zajmuje się diagnostyką serca w szczególności wad serca u dzieci.

W naszej placówce wykonuje badania echo serca i konsultuje dzieci z podejrzeniem lub wadami serca. Od 1987 roku związana zawodowo z „Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.

Udziela konsultacji w językach:

polskim,
angielskim,
francuskim

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

Hipertensjolog

dr n. med.

Hanna Janaszek-Sitkowska

Doktor nauk medycznych, hipertensjolog. Specjalizuje się w leczeniu nadciśnienia tętniczego i chorób serca.

Wieloletni pracownik Kliniki Nadciśnienia Tętniczego w Instytucie Kardiologii w Aninie.

Udziela konsultacji w językach:

polskim

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

dr hab. n. med.

Marek Kabat

Doktor habilitowany nauk medycznych, hipertensjolog. Zajmuje się leczeniem i diagnostyką pacjentów z nadciśnieniem tętniczym.

Pełni funkcję zastępcy kierownika w Klinice Nadciśnienia Tętniczego w Instytucie Kardiologii.

Udziela konsultacji w językach:

polskim,
angielskim

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

dr n. med.

Bogna Puciłowska-Jankowska

Doktor nauk medycznych, kardiolog, hipertensjolog. Specjalizuje się w leczeniu nadciśnienia tętniczego i chorób serca.

W naszej placówce konsultuje i diagnozuje pacjentów. Wieloletni pracownik Kliniki Nadciśnienia Tętniczego w Instytucie Kardiologii w Aninie.

Udziela konsultacji w językach:

polskim

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

Kardiochirurg

prof. dr hab. n. med

Andrzej Biederman

Profesor Kardiochirurgii. Zajmuje się leczeniem operacyjnym wad zastawkowych serca, tętniaków aorty oraz zatorowości płucnej. W naszej placówce konsultuje i kwalifikuje pacjentów do zabiegów kardiochirurgicznych.

Wieloletni kierownik kliniki kardiochirurgii w Instytucie Kardiologii w Aninie.

Udziela konsultacji w językach:

polskim,
angielskim

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

dr n. med.

Wojciech Dyk

Doktor nauk medycznych, specjalista kardiochirurg. Zajmuje się chirurgicznym leczeniem choroby wieńcowej, wad nabytych serca oraz schorzeniami aorty.

W naszej placówce konsultuje i kwalifikuje pacjentów do zabiegów kardiochirurgicznych. Zabiegi operacyjne wykonuje w szpitalu Medicover w Wilanowie.

Udziela konsultacji w językach:

polskim

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

lekarz

Ryszard Wojdyga

Lekarz, kardiochirurg. Zajmuje się chirurgicznym leczeniem choroby wieńcowej, wad nabytych serca oraz schorzeniami aorty.

W naszej placówce konsultuje i kwalifikuje pacjentów do zabiegów kardiochirurgicznych. Zabiegi operacyjne wykonuje w szpitalu Medicover.

Udziela konsultacji w językach:

polskim,
angielskim

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

dr hab. n. med.

Krzysztof Wróbel

Lekarz, kardiochirurg. Zajmuje się chirurgicznym leczeniem choroby wieńcowej, wad nabytych serca oraz schorzeniami aorty.

W naszej placówce konsultuje i kwalifikuje pacjentów do zabiegów kardiochirurgicznych. Zabiegi operacyjne wykonuje w szpitalu Medicover oraz w renomowanych klinikach kardiochirurgicznych poza granicami Polski.

Udziela konsultacji w językach:

polskim,
angielskim

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

Endokrynolog

Chirurg naczyniowy

Neurolog

dr n. med.

Marcin Kopka

Doktor nauk medycznych, neurolog. Zajmuje się leczeniem chorych między innymi z: migreną, dyskopatią, padaczką, chorobą Parkinsona i Alzheimera. W naszej placówce konsultuje i diagnozuje pacjentów.

Związany zawodowo od lat z Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej (WIML) w Warszawie (Pracownia Neurofizjologii Doświadczalnej i Klinicznej oraz Poradnia Neurologiczna).

Udziela konsultacji w językach:

polskim,
angielskim

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

Pielęgniarki

mgr

Karolina Bobrowska

pielęgniarka

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, mgr pielęgniarstwa. Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego.

Pracę zawodową zaczynała w Centrum Kardiologii Allenort, gdzie pracowała w części szpitalnej w oddziale Kardiologii, oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, pracowni Elektrofizjologii i Hemodynamiki (opieka nad pacjentami po zabiegu wszczepienia stymulatora i kardiowertera, ablacji, koronarografii, PTCA, wszczepieniu amplatzera, oraz jako pielęgniarka asystująca do zabiegów elektrofizjologicznych) i w części ambulatoryjnej (gabinet zabiegowy, pracownia prób wysiłkowych, pracownia holterów, asystowanie podczas echa przezprzełykowego).

Obecnie pracuje w Instytucie Kardiologii w Warszawie w Klinice Zaburzeń Rytmu w Pracowni Elektrofizjologii. We wrześniu 2017 roku dołączyła do grona pracowników Kliniki37.

Jej pasją jest cukiernictwo i umiejętności baristyczne, organizacja przyjęć, fotografia oraz sporty: narty, rower, turystyka górska i paralotniarstwo.

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

mgr

Katarzyna Młodzianowska

Były Koordynator ds. pielęgniarstwa

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

mgr

Wioletta Słobodzińska

pielęgniarka

Absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie, Wydział Pielęgniarski, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Humanistyczny – Logopedia Korekcyjna, Międzynarodowej Szkoły Menadżerów w Warszawie. Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego.

Przez wiele lat zajmowała się koordynacją hospitalizacji Szpitala Allenort. Pracuje w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie jako Kierownik zespołu pielęgniarskiego oddziału Kardiologii i Chorób Wewnętrznych. Posiada kwalifikacje w zakresie oceny EKG spoczynkowego i Holterów EKG. We wrześniu 2017 roku dołączyła do grona pracowników Kliniki37.

Jej zainteresowania to: wycieczki górskie, poezja, skoki spadochronowe.

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

Technicy elektroradiologii

Ewelina Kuciel

Technik elektroradiologii.

Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas wieloletniej pracy w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA oraz Centrum Kardiologii Allenort w Pracowni Ekg i Holterów.

We wrześniu 2017 roku dołączyła do grona pracowników Kliniki37 i odpowiada za pracownię holterowską.

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

Nasi partnerzy

Zapisz się na wizytę!
powrót