Klinika 37 Centrum Kardiologii Płowiecka. Skontaktuj się z nami

Personel kliniki

Nazwisko specjalisty

× Resetuj formularz

Specjalizacja

Język konsultacji

Kardiolog

lek.

Aleksander Bardyszewski

Lekarz, specjalista kardiolog, elektrofizjolog. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń rytmu serca, w tym leczeniem zabiegowym (ablacje zaburzeń rytmu serca oraz zabiegi implantacji stymulatorów, kardiowerterów-defibrylatorów, układów resynchronizujących). W naszej placówce konsultuje jako elektrofizjolog i kardiolog, kontroluje wszczepione urządzenia (stymulatory, kardiowertery) oraz kwalifikuje do leczenia zabiegowego (ablacje, wszczepienia urządzeń do elektroterapii).

Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobył pracując w renomowanych Szpitalach w Warszawie, oraz w Niemczech. Zabiegi wykonuje w szpitalu Medicover w Warszawie.

Udziela konsultacji w językach:

polskim,
angielskim,
niemieckim

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

prof. dr hab. n. med.

Katarzyna Bieganowska

Specjalista pediatra, kardiolog, kardiolog dziecięcy.

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń rytmu serca u dzieci i młodzieży.
Od wielu lat kieruje Pracownią Elektrofizjologii Klinicznej w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

Udziela konsultacji w językach:

polskim

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

lek.

Ewa Bujnowska

Lekarz, specjalista chorób wewnętrznych z wieloletnim doświadczeniem kardiologicznym zdobytym w Klinice Szybkiej Diagnostyki i Poradni Zaburzeń Rytmu Serca w Instytucie Kardiologii w Aninie.

W naszej placówce zajmuje się leczeniem pacjentów z chorobami układu krążenia, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń rytmu serca.

Udziela konsultacji w językach:

polskim,
angielskim,
rosyjskim

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

lek.

Artur Dębski

Lekarz, kardiolog interwencyjny. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem inwazyjnym choroby wieńcowej. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobył w renomowanych ośrodkach klinicznych.

W naszej placówce konsultuje pacjentów z chorobami układu krążenia i kwalifikuje do zabiegów hemodynamicznych (koronarografie, koronaroplastyki). Zabiegi wykonuje w Instytucie Kardiologii w Aninie.

Udziela konsultacji w językach:

polskim

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

lek.

Dobromiła Dzwonkowska

Lekarz kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych, echokardiografista. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zachowawczym chorób układu krążenia, w szczególności chorobą wieńcową i zaburzeniami rytmu serca. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu pacjentów kardiologicznych przed i po zabiegach kardiologii inwazyjnej (hemodynamicznych i elektrofizjologicznych) oraz kardiochirurgicznych.

W naszej placówce konsultuje, wykonuje badania diagnostyczne (echo serca, testy wysiłkowe) i kieruje na zabiegi kardiologiczne (ablacje, koronarografie, koronaroplastyki, wszczepianie urządzeń do elektroterapii ).

Udziela konsultacji w językach:

polskim,
angielskim,
francuskim,
rosyjskim

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

dr n. med.

Bogna Foss-Nieradko

Doktor nauk medycznych, kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych, echokardiografista. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zachowawczym chorób układu krążenia w szczególności zaburzeniami rytmu serca, kardiomiopatiami, wadami serca, chorobą wieńcową.

W naszej placówce konsultuje, wykonuje badania diagnostyczne (echo serca, testy wysiłkowe),kieruje pacjentów na zabiegi hemodynamiczne i elektrofizjologiczne(ablację, koronarografię, koronaroplastyki, wszczepianie stymulatorów, kardiowerterów) oraz operacje kardiochirurgiczne. Obecnie związana zawodowo z Instytutem Kardiologii w Aninie.

Udziela konsultacji w językach:

polskim

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

dr n. med.

Katarzyna Jacewicz-Płusa

Doktor nauk medycznych, kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych, echokardiografista. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zachowawczym chorób układu krążenia w szczególności zaburzeniami rytmu serca, wadami serca, chorobą wieńcową. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w leczeniu i prowadzeniu pacjentów przed i po zabiegach hemodynamicznych (koronarografie, koronaroplastyki), elektrofizjologicznych (ablacje, wszczepienie stymulatorów, kardiowerterów) i operacjach kardiochirurgicznych.

W naszej placówce konsultuje i wykonuje badania diagnostyczne (echo serca, testy wysiłkowe, opisuje holtery).

Udziela konsultacji w językach:

polskim,
angielskim

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

dr n. med.

Hanna Janaszek-Sitkowska

Doktor nauk medycznych, hipertensjolog. Specjalizuje się w leczeniu nadciśnienia tętniczego i chorób serca.

Wieloletni pracownik Kliniki Nadciśnienia Tętniczego w Instytucie Kardiologii w Aninie.

Udziela konsultacji w językach:

polskim

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

lek.

Jarosław Jezierski

Lekarz, kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych. Zajmuje się diagnostyką pacjentów z chorobami kardiologicznymi w szczególności leczeniem zaburzeń rytmu serca, oraz leczeniem zabiegowym (zabiegi wszczepienia stymulatorów).

W naszej placówce konsultuje pacjentów z problemami kardiologicznymi, kontroluje urządzenia do elektroterapii oraz kwalifikuje do leczenia zabiegowego. Zabiegi wszczepiania urządzeń do elektroterapii wykonuje w Instytucie Kardiologii w Aninie.

Udziela konsultacji w językach:

polskim

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

dr hab. n. med.

Marek Kabat

Doktor habilitowany nauk medycznych, hipertensjolog. Zajmuje się leczeniem i diagnostyką pacjentów z nadciśnieniem tętniczym.

Pełni funkcję zastępcy kierownika w Klinice Nadciśnienia Tętniczego w Instytucie Kardiologii.

Udziela konsultacji w językach:

polskim,
angielskim

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

dr n. med.

Jadwiga Kłoś

Doktor nauk medycznych, specjalista chorób wewnętrznych z wieloletnim klinicznym doświadczeniem w kardiologii. Zajmuje się leczeniem pacjentów z chorobami układu krążenia.

W naszej placówce konsultuje i diagnozuje pacjentów z chorobami układu krążenia (choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu).

Udziela konsultacji w językach:

polskim,
angielskim

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

prof. dr hab. n. med

Joanna Książyk

Profesor, kardiolog dziecięcy, pediatra. Specjalizuje się w wadach zastawkowych i hemodynamice.

W naszej klinice konsultuje dzieci. Wieloletni pracownik, kierownik kliniki w „Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.

Udziela konsultacji w językach:

polskim,
angielskim

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

lek.

Jacek Kuśnierz

Lekarz, kardiolog, elektrofizjolog. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń rytmu serca, w tym leczeniem zabiegowym (zabiegi implantacji stymulatorów, kardiowerterów-defibrylatorów, układów resynchronizujących i ablacji zaburzeń rytmu serca). Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych ośrodkach akademickich w Polsce i w Europie.

W naszej placówce konsultuje jako elektrofizjolog i kardiolog, kontroluje wszczepione urządzenia (stymulatory, kardiowertery) oraz kwalifikuje do leczenia zabiegowego (ablacje, wszczepienia urządzeń do elektroterapii). Zabiegi wykonuje w szpitalu Medicover w Warszawie.

Udziela konsultacji w językach:

polskim,
angielskim

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

lek.

Alina Kwarecka

Lekarz, kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych. Zajmuje się leczeniem pacjentów z chorobami układu krążenia, w tym nadciśnieniem tętniczym.

W naszej placówce konsultuje i diagnozuje pacjentów. Przez wiele lat związana zawodowo z Instytutem Kardiologii w Aninie oraz Fundacją Instytutu Kardiologii w której prowadziła poradnie kardiologiczną.

Udziela konsultacji w językach:

polskim

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

lek.

Bogdan Lech

Lekarz, kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń rytmu serca, w tym leczeniem zabiegowym (zabiegi wszczepienia stymulatorów, kardiowerterów).

W naszej placówce konsultuje, kontroluje wszczepione urządzenia (stymulatory, kardiowertery) oraz kwalifikuje do leczenia zabiegowego (wszczepiania urządzeń do elektroterapii oraz ablacji). Zabiegi wszczepiania urządzeń do elektroterapii wykonuje w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie.

Udziela konsultacji w językach:

polskim,
angielskim,
francuskim

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

dr hab. n. med.

Magdalena Lipczyńska

Doktor habilitowany nauk medycznych, kardiolog, echokardiografista. Zajmuje się diagnostyką serca, w szczególności wad serca (echo serca przezklatkowe i przezprzełykowe).

W naszej placówce wykonuje badania echo przezprzełykowego. Klinicysta od wielu lat związana z pracownią USG w Instytucie Kardiologii w Aninie.

Udziela konsultacji w językach:

polskim,
angielskim

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

dr n. med.

Ewa Michalak

Doktor nauk medycznych, kardiolog, echokardiografista. Zajmuje się diagnostyką serca w szczególności wad serca (echo serca przezklatkowe i przezprzełykowe).

W naszej placówce wykonuje badania echo serca. Klinicysta od wielu lat związana z pracownią USG w Instytucie Kardiologii w Aninie.

Udziela konsultacji w językach:

polskim

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

dr n. med.

Janina Małgorzata Michalak

Doktor nauk medycznych, kardiolog, echokardiografista. Zajmuje się chorobami układu krążenia i ich diagnostyką (echo serca). Wieloletnie doświadczenia zawodowe zdobyła w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie.

W naszej placówce wykonuje badania echo serca przezklatkowe i konsultacje.

Udziela konsultacji w językach:

polskim

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

dr n. med.

Małgorzata Mirkowicz-Małek

Doktor nauk medycznych, pediatra, kardiolog, echokardiografista. Zajmuje się diagnostyką serca w szczególności wad serca u dzieci.

W naszej placówce wykonuje badania echo serca i konsultuje dzieci z podejrzeniem lub wadami serca. Od 1987 roku związana zawodowo z „Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.

Udziela konsultacji w językach:

polskim,
angielskim,
francuskim

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

dr n. med.

Joanna Nowicka

Doktor nauk medycznych, kardiolog, echokardiografista. Zajmuje się diagnostyką serca, w szczególności wad serca.

W naszej placówce wykonuje badania echo serca i konsultuje pacjentów z chorobami układu krążenia. Przez wiele lat związana z Instytutem Kardiologii w Aninie.

Udziela konsultacji w językach:

polskim

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

dr n. med.

Radosław Piątkowski

Doktor nauk medycznych, kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych, echokardiografista (akredytacja indywidualna II stopnia Sekcji ECHO Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego).

Zajmuje się diagnostyką (ECHO serca przezklatkowe, przezprzełykowe, próby dobutaminowe, echo wysiłkowe, badania śródzabiegowe) i leczeniem zachowawczym chorób układu krążenia w szczególności nabytych wad serca, arytmii, kardiomiopatii, choroby wieńcowej.

W naszej placówce wykonuje pełnoprofilowe badania Echo serca przezklatkowe i przezprzełykowe, konsultacje kardiologiczne pacjentów z wadami serca, chorobą wieńcową, po zawale serca, z nadciśnieniem tętniczym, arytmią, niewydolnością serca oraz po operacjach serca.

Wieloletnie doświadczenie zdobył w Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, obecnie pracuje w Klinice Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego CSK MSWiA przy ul. Wołoskiej w Warszawie.

Udziela konsultacji w językach:

polskim,
angielskim

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

dr n. med.

Hanna Pogorzelska

Doktor nauk medycznych, kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych. Zajmuje się leczeniem i diagnostyką chorób układu krążenia (m. in. chorobą wieńcową, nadciśnieniem tętniczym).

W naszej placówce konsultuje i wykonuje badania diagnostyczne (testy wysiłkowe). Od wielu lat związana z Instytutem kardiologii w Aninie.

Udziela konsultacji w językach:

polskim

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

lek.

Joanna Potocka

Lekarz, specjalista kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych. Zajmuje się leczeniem i diagnostyką zaburzeń rytmu serca, choroby wieńcowej i nadciśnienia tętniczego.

W naszej placówce konsultuje, wykonuje badania diagnostyczne (testy wysiłkowe, opisy holterów) oraz kierowaniem pacjentów na leczenie zabiegowe w zakresie kardiologii (ablacje, koronarografie, koronaroplastyki, wszczepianie stymulatorów i kardiowerterów) i operacje kardiochirurgiczne. Przez wiele lat była związana zawodowo z Instytutem Kardiologii w Aninie.

Udziela konsultacji w językach:

polskim

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

dr n. med.

Bogna Puciłowska-Jankowska

Doktor nauk medycznych, kardiolog, hipertensjolog. Specjalizuje się w leczeniu nadciśnienia tętniczego i chorób serca.

W naszej placówce konsultuje i diagnozuje pacjentów. Wieloletni pracownik Kliniki Nadciśnienia Tętniczego w Instytucie Kardiologii w Aninie.

Udziela konsultacji w językach:

polskim

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

lek.

Agnieszka Sanecka

Lekarz, kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych. Zajmuje się leczeniem i diagnostyką chorób układu krążenia. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w przez kilkanaście lat w Instytucie Kardiologii w Aninie.

W naszej placówce konsultuje i wykonuje badania diagnostyczne (testy wysiłkowe, opisy holterów).

Udziela konsultacji w językach:

polskim

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

dr n. med.

Ewa Szufladowicz

Doktor nauk medycznych, kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych. Zajmuje się leczeniem i diagnostyką zaburzeń rytmu serca, choroby wieńcowej i nadciśnienia tętniczego. Przez wiele lat pracowała w Klinice Zaburzeń Rytmu Serca w Instytucie Kardiologii w Aninie.

W naszej placówce konsultuje, diagnozuje pacjentów i kieruje pacjentów do zabiegów kardiologicznych (ablacje, koronarografie, koronaroplastyki, wszczepianie stymulatorów, operacje kardiochirurgiczne).

Udziela konsultacji w językach:

polskim

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

lek.

Krzysztof Weroński

Lekarz, kardiolog, echokardiografista. Zajmuje się diagnostyką serca, w szczególności wad serca.

W naszej placówce wykonuje badania echo serca. Od wielu lat związany z pracownią USG w Instytucie Kardiologii w Aninie.

Udziela konsultacji w językach:

polskim

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

lek.

Emilia Zaborowska

Lekarz, kardiolog, echokardiografista. Zajmuje się leczeniem i diagnostyką pacjentów z chorobami układu krążenia. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w renomowanych Warszawskich Szpitalach.

W naszej placówce konsultuje i wykonuje badania echo serca.

Udziela konsultacji w językach:

polskim,
angielskim,
włoskim

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

dr n. med.

Maciej Zarębiński

Doktor nauk medycznych, kardiolog, interwencyjny. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem inwazyjnym choroby wieńcowej oraz zamykaniem okluderem ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej serca (tzw.„Amplatzer”).

W naszej placówce konsultuje i kwalifikuje do zabiegów tj. zamykania ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej serca, koronarografii, koronaroplastyki. Zabiegi wykonuje w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim.

Udziela konsultacji w językach:

polskim

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

Kardiolog dziecięcy

prof. dr hab. n. med.

Katarzyna Bieganowska

Specjalista pediatra, kardiolog, kardiolog dziecięcy.

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń rytmu serca u dzieci i młodzieży.
Od wielu lat kieruje Pracownią Elektrofizjologii Klinicznej w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

Udziela konsultacji w językach:

polskim

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

prof. dr hab. n. med

Joanna Książyk

Profesor, kardiolog dziecięcy, pediatra. Specjalizuje się w wadach zastawkowych i hemodynamice.

W naszej klinice konsultuje dzieci. Wieloletni pracownik, kierownik kliniki w „Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.

Udziela konsultacji w językach:

polskim,
angielskim

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

dr n. med.

Małgorzata Mirkowicz-Małek

Doktor nauk medycznych, pediatra, kardiolog, echokardiografista. Zajmuje się diagnostyką serca w szczególności wad serca u dzieci.

W naszej placówce wykonuje badania echo serca i konsultuje dzieci z podejrzeniem lub wadami serca. Od 1987 roku związana zawodowo z „Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.

Udziela konsultacji w językach:

polskim,
angielskim,
francuskim

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

Hipertensjolog

dr n. med.

Hanna Janaszek-Sitkowska

Doktor nauk medycznych, hipertensjolog. Specjalizuje się w leczeniu nadciśnienia tętniczego i chorób serca.

Wieloletni pracownik Kliniki Nadciśnienia Tętniczego w Instytucie Kardiologii w Aninie.

Udziela konsultacji w językach:

polskim

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

dr hab. n. med.

Marek Kabat

Doktor habilitowany nauk medycznych, hipertensjolog. Zajmuje się leczeniem i diagnostyką pacjentów z nadciśnieniem tętniczym.

Pełni funkcję zastępcy kierownika w Klinice Nadciśnienia Tętniczego w Instytucie Kardiologii.

Udziela konsultacji w językach:

polskim,
angielskim

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

dr n. med.

Bogna Puciłowska-Jankowska

Doktor nauk medycznych, kardiolog, hipertensjolog. Specjalizuje się w leczeniu nadciśnienia tętniczego i chorób serca.

W naszej placówce konsultuje i diagnozuje pacjentów. Wieloletni pracownik Kliniki Nadciśnienia Tętniczego w Instytucie Kardiologii w Aninie.

Udziela konsultacji w językach:

polskim

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

Kardiochirurg

prof. dr hab. n. med

Andrzej Biederman

Profesor Kardiochirurgii. Zajmuje się leczeniem operacyjnym wad zastawkowych serca, tętniaków aorty oraz zatorowości płucnej. W naszej placówce konsultuje i kwalifikuje pacjentów do zabiegów kardiochirurgicznych.

Wieloletni kierownik kliniki kardiochirurgii w Instytucie Kardiologii w Aninie.

Udziela konsultacji w językach:

polskim,
angielskim

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

dr n. med.

Wojciech Dyk

Doktor nauk medycznych, specjalista kardiochirurg. Zajmuje się chirurgicznym leczeniem choroby wieńcowej, wad nabytych serca oraz schorzeniami aorty.

W naszej placówce konsultuje i kwalifikuje pacjentów do zabiegów kardiochirurgicznych. Zabiegi operacyjne wykonuje w szpitalu Medicover w Wilanowie.

Udziela konsultacji w językach:

polskim

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

dr hab. n. med.

Zbigniew Juraszyński

Doktor habilitowany nauk medycznych, kardiochirurg. Zajmuje się leczeniem operacyjnym choroby wieńcowej oraz wad serca.

W naszej placówce konsultuje i kwalifikuje do operacji. Operacje wykonuje w Szpitalu Medicover.

Udziela konsultacji w językach:

polskim,
angielskim

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

lek.

Ryszard Wojdyga

Lekarz, kardiochirurg. Zajmuje się chirurgicznym leczeniem choroby wieńcowej, wad nabytych serca oraz schorzeniami aorty.

W naszej placówce konsultuje i kwalifikuje pacjentów do zabiegów kardiochirurgicznych. Zabiegi operacyjne wykonuje w szpitalu Medicover.

Udziela konsultacji w językach:

polskim,
angielskim

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

dr hab. n. med.

Krzysztof Wróbel

Lekarz, kardiochirurg. Zajmuje się chirurgicznym leczeniem choroby wieńcowej, wad nabytych serca oraz schorzeniami aorty.

W naszej placówce konsultuje i kwalifikuje pacjentów do zabiegów kardiochirurgicznych. Zabiegi operacyjne wykonuje w szpitalu Medicover oraz w renomowanych klinikach kardiochirurgicznych poza granicami Polski.

Udziela konsultacji w językach:

polskim,
angielskim

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

Endokrynolog

Chirurg naczyniowy

Neurolog

dr n. med.

Marcin Kopka

Doktor nauk medycznych, neurolog. Zajmuje się leczeniem chorych między innymi z: migreną, dyskopatią, padaczką, chorobą Parkinsona i Alzheimera. W naszej placówce konsultuje i diagnozuje pacjentów.

Związany zawodowo od lat z Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej (WIML) w Warszawie (Pracownia Neurofizjologii Doświadczalnej i Klinicznej oraz Poradnia Neurologiczna).

Udziela konsultacji w językach:

polskim,
angielskim

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

Pielęgniarki

mgr

Karolina Bobrowska

pielęgniarka

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, mgr pielęgniarstwa. Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego.

Pracę zawodową zaczynała w Centrum Kardiologii Allenort, gdzie pracowała w części szpitalnej w oddziale Kardiologii, oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, pracowni Elektrofizjologii i Hemodynamiki (opieka nad pacjentami po zabiegu wszczepienia stymulatora i kardiowertera, ablacji, koronarografii, PTCA, wszczepieniu amplatzera, oraz jako pielęgniarka asystująca do zabiegów elektrofizjologicznych) i w części ambulatoryjnej (gabinet zabiegowy, pracownia prób wysiłkowych, pracownia holterów, asystowanie podczas echa przezprzełykowego).

Obecnie pracuje w Instytucie Kardiologii w Warszawie w Klinice Zaburzeń Rytmu w Pracowni Elektrofizjologii. We wrześniu 2017 roku dołączyła do grona pracowników Kliniki37.

Jej pasją jest cukiernictwo i umiejętności baristyczne, organizacja przyjęć, fotografia oraz sporty: narty, rower, turystyka górska i paralotniarstwo.

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

mgr

Katarzyna Młodzianowska

Koordynator ds. pielęgniarstwa

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, mgr pielęgniarstwa.

Doświadczenie zawodowe szpitalne i ambulatoryjne zdobywała pracując w renomowanych wysokospecjalistycznych placówkach medycznych: Instytut Kardiologii w Aninie (oddział Intensywnej Opieki Medycznej, oddział Wad Nabytych Serca), Centrum Kardiologii Allenort (oddział Kardiologii, oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, ambulatorium), gdzie sprawowała opiekę nad pacjentami po zabiegach kardiologicznych (wszczepienie stymulatora, kardiowertera, ablacja koronarografia, PTCA, wszczepienie amplatzera) oraz asystowała w trakcie wykonywania badań diagnostycznych. Posiada kwalifikacje w zakresie podstawowej oceny EKG spoczynkowego i Holterów EKG.

Zawsze uśmiechnięta i pozytywnie nastawiona do życia i ludzi.

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

mgr

Wioletta Słobodzińska

pielęgniarka

Absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie, Wydział Pielęgniarski, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Humanistyczny – Logopedia Korekcyjna, Międzynarodowej Szkoły Menadżerów w Warszawie. Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego.

Przez wiele lat zajmowała się koordynacją hospitalizacji Szpitala Allenort. Pracuje w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie jako Kierownik zespołu pielęgniarskiego oddziału Kardiologii i Chorób Wewnętrznych. Posiada kwalifikacje w zakresie oceny EKG spoczynkowego i Holterów EKG. We wrześniu 2017 roku dołączyła do grona pracowników Kliniki37.

Jej zainteresowania to: wycieczki górskie, poezja, skoki spadochronowe.

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

Technicy elektroradiologii

Ewelina Kuciel

Technik elektroradiologii.

Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas wieloletniej pracy w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA oraz Centrum Kardiologii Allenort w Pracowni Ekg i Holterów.

We wrześniu 2017 roku dołączyła do grona pracowników Kliniki37 i odpowiada za pracownię holterowską.

+48 22 749 00 10

recepcja@klinika37.pl

Nasi partnerzy

Zapisz się na wizytę!
powrót