Klinika 37 Centrum Kardiologii Płowiecka. Nasza Oferta, Konsultacje specjalistyczne i bogata oferta badań diagnostycznych!

Kardiologia i specjalistyka dla dorosłych

Oferta diagnostyczna Kliniki dla dorosłych

Echo serca przezklatkowe

Echo serca przezklatkowe

Badanie pozwala przedstawić na ekranie monitora obraz serca i naczyń krwionośnych uzyskany za pomocą ultradźwięków.

doroślidzieci Czytaj więcej
Echo serca przezprzełykowe badanie

Echo serca przezprzełykowe

Przezprzełykowe badanie ECHO wykonywane jest w celu dokładniejszej oceny struktur serca (w porównaniu z badaniem ECHO przezklatkowym). Umieszczenie sondy badającej w przełyku, który bezpośrednio przylega do serca, pozwala uzyskać bardzo szczegółowy obraz.

dorośli Czytaj więcej
EKG spoczynkowe

EKG spoczynkowe

EKG spoczynkowe pozwala ocenić częstotliwość pracy serca i różnego rodzaju zaburzenia miarowości oraz zaburzenia przewodzenia impulsu elektrycznego w obrębie przedsionków i komór.

doroślidzieci Czytaj więcej
Holter ekg

Holter EKG

Holter EKG – Badanie metodą Holtera służy do długotrwałej (24 godziny lub dłuższej) rejestracji czynności elektrycznej serca (EKG), co pozwala na zapis, a następnie analizę sygnału EKG zebranego w różnych sytuacjach klinicznych lub też w czasie normalnej aktywności życiowej pacjenta.

doroślidzieci Czytaj więcej
Event holter

Event holter – holter zdarzeniowy

Event Holter – Badanie metodą Event Holtera daje możliwość przesyłania online przez pacjenta do ośrodka monitorującego 20-sekundowego zapisu czynności elektrycznej serca (EKG) z 6 odprowadzeń w momencie wystąpienia dolegliwości, wielokrotnie w czasie ustalonego długotrwałego czasu badania ( 2, 3 lub 4 tygodnie).

doroślidzieci Czytaj więcej
Testy wysiłkowe

Testy wysiłkowe

EKG wysiłkowe – „test wysiłkowy”. Jest to badanie pozwalające ocenić zachowanie ukrwienia serca w trakcie wysiłku na bieżni lub cykloergometrze rowerowym.

doroślidzieci Czytaj więcej
kontrola stymulatorów i kardiowerterów

Kontrola stymulatorów i kardiowerterów

Nasza pracownia wykonuje kontrolę stymulatorów, kardiowerterów-defibrylatorów (ICD) i układów resynchronizujących (CRT). Dysponujemy sprzętem pozwalającym na kontrolę wszystkich rozruszników następujących producentów Biotronic, Medtronic i St. Jude Medical (obecnie firma Abbott).

dorośli Czytaj więcej
Badanie ciśnienia tętniczego całodobowe

Całodobowe badanie ciśnienia tętniczego

Zwyczajowo zwany „holterem ciśnieniowym” z angielskiego ABPM (ang. Ambulatory Blood Pressure Monitoring) pozwala dokonywać pomiarów ciśnienia tętniczego podczas normalnej aktywności życiowej badanego.

doroślidzieci Czytaj więcej
Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne dostarczają wielu cennych informacji na temat naszego zdrowia. Dają orientację o funkcjonowaniu narządów i gruczołów, o stanie nawodnienia i odżywienia naszego organizmu.

doroślidzieci Czytaj więcej

USG doppler tętnic domózgowych (szyjnych i kręgowych)

Badanie pozwala przedstawić ocenić przepływ przez naczynia szyjne i kręgowe na podstawie obrazu uzyskanego za pomocą ultradźwięków .

dorośli Czytaj więcej

Nasi partnerzy

Zapisz się na wizytę!
powrót