Klinika 37 Centrum Kardiologii Płowiecka. Nasza Oferta, Konsultacje specjalistyczne i bogata oferta badań diagnostycznych!

Razem zadbamy o twoje serce!

Lepiej zapobiegać niż leczyć

Chroniąc serce przed infekcjami, utrzymując prawidłowe wartości cholesterolu, ciśnienia tętniczego, regularny wysiłek fizyczny, zdrowe odżywianie i regularne badania zmniejszysz ryzyko chorób układu krążenia i ich powikłań.

Nasi specjaliści dobiorą dla ciebie właściwą diagnostykę, leczenie i dietę.

Pacjent jako partner w leczeniu

Dobrze wyedukowany pacjent w zakresie czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowychstaje się doskonałym partnerem w leczeniu. Lepsza współpraca prowadzi do osiągniecia w łatwiejszy sposób zamierzonych efektów terapeutycznych.

Nasz wyspecjalizowany w chorobach układu krążenia zespół medyczny lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, dietetycy w najbardziej zrozumiały sposób przekażą najważniejsze informację dotyczące twojej choroby, zdrowego odżywiania i odpowiedzą na Twoje pytania.

Leczenie

Doświadczony personel medyczny i nowoczesne metody diagnostyczne to gwarancja najlepszych metod leczenia. Nasi lekarze to wysoko wykwalifikowana kadra z wieloletnim doświadczeniem w pracy w renomowanych Klinikach i Instytutach w Warszawie oraz Europie.

Cały czas podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w wielu zjazdach naukowych jako wykładowcy i słuchacze. Wielu z nich wykonuje badania naukowe i pisze publikacje. Taki poziom wykształcenia pozwala w najbardziej odpowiedni sposób diagnozować i leczyć według znanych na świecie metod.

Omdlenie

Omdlenie

Zaburzenia rytmu serca występują, gdy zakłócony jest cykl pracy(serce bije za wolno – bradykardia, za szybko – tachykardia lub nieregularnie). Odpowiedzialne za to są komórki tworzące układ bodźco – przewodzący serca.

Zaburzenia rytmu serca u dzieci

Zaburzenia rytmu serca występują, gdy zakłócony jest cykl pracy(serce bije za wolno – bradykardia, za szybko – tachykardia lub nieregularnie). Odpowiedzialne za to są komórki tworzące układ bodźco – przewodzący serca.

Sport u dzieci ze schorzeniami kardiologicznymi

Sport u dzieci ze schorzeniami kardiologicznymi

Aktywność fizyczna u dzieci z problemami kardiologicznymi, wbrew obiegowym opiniom, nie jest przeciwwskazana. Nadmierne ograniczanie wysiłku fizycznego niekorzystnie wpływa na prawidłowy rozwój dziecka, obniża poziom jego wydolności fizycznej, źle wpływa nie tylko na jego rozwój fizyczny, ale i na psychikę i rozwój intelektualny.

Nadciśnienie tętnicze nie ogranicza Twojego życia

Rozpoznanie nadciśnienia tętniczego nie oznacza wcale, że nie można nadal cieszyć się z uroków życia. Wszystkie osoby z tą chorobą powinny więc prowadzić tzw. zdrowy tryb życia zalecany również wszystkim innym i całym rodzinom dla utrzymania zdrowia.

Zdrowe odżywianie

Zdrowe odżywianie

Niestety w pełnych pośpiechu czasach, bagatelizujemy znaczenie zdrowego żywienia co pokazują dane statystyczne odnośnie nadwagi i otyłości. W Polsce ponad połowa dorosłych i co ósme dziecko są otyłe lub mają nadwagę, zaś bardzo niepokojący jest coroczny wzrost ilości osób z takimi problemami. Dlatego nie czekajmy z weryfikacją i zmianą nawyków żywieniowych do momentu pojawienia się objawów chorobowych lub nadmiernej masy ciała. Wszyscy wiemy, że lepiej zapobiegać niż leczyć.

anatomia serca artykuł

Anatomia serca

Serce zbudowane jest z tkanki mięśniowej, która kurcząc się powoduje „pompowanie” krwi. Dzięki temu krew jest w ciągłym ruchu co umożliwia transport tlenu i substancji odżywczych do wszystkich narządów, oraz usuwanie z nich produktów szkodliwych.

Nabyte wady serca

Nabyte wady serca

Terminem tym określa się nieprawidłową budowę serca dotyczącą zastawek serca lub aparatu okołozastawkowego.

Wrodzone wady serca

Wrodzone wady serca u dzieci

Przyczyna powstawania wad wrodzonych serca nie jest do końca poznana. W obecnej dobie ciężką wadę wrodzoną serca można rozpoznać badaniem prenatalnym już w okresie płodowym. W tej sytuacji najczęściej dziecko rodzi się w ośrodku referencyjnym, w którym możliwe jest natychmiastowe podjęcie leczenia czy to metodami interwencyjnymi czy chirurgicznymi.

Zaburzenia rytmu serca

Zaburzenia miarowości pracy serca ogólnie nazywamy arytmią. Nie zawsze jednak niemiarowa czynność serca musi być chorobą. U każdego zdrowego człowieka częstość pulsu zmienia się w zależności od aktywności fizycznej, czynności oddechowej, ciepłoty ciała i wielu in. okoliczności.

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze jest jedną z najczęstszych chorób w społeczeństwach cywilizowanych. Częstość występowania nadciśnienia wzrasta z wiekiem. W grupie poniżej 40 r.ż. choruje 7% społeczeństwa, natomiast w grupie powyżej 65 r.ż. już ponad 70%. Oznacza to, że w każdym wieku należy regularnie kontrolować ciśnienie tętnicze krwi.

Choroba wieńcowa

Choroba wieńcowa – czy pozwala normalnie funkcjonować?

Choroba wieńcowa jest przewlekłym stanem powodującym zaburzenia ukrwienia a co za tym idzie niedostateczny dowóz tlenu i substancji odżywczych do stale pracującego mięśnia sercowego. Mięsień sercowy jest „opleciony” systemem naczyń krwionośnych, które nazywane są naczyniami wieńcowymi i które mają zapewnić mu odpowiedni dopływ krwi.Na skutek różnych czynników dochodzi do zwężenia tych naczyń, co z kolei doprowadza do ograniczenia dostarczania tlenu i w konsekwencji zaburzeń funkcji mięśnia a zwłaszcza jego kurczliwości. W skrajnej postaci dochodzi do całkowitego zamknięcia tętnicy i wystąpienia zawału serca.

Jak dbać o serce po zawale

Zawał serca spowodowany zamknięciem tętnicy doprowadzającej krew do pracującego mięśnia sercowego może skutkować wystąpieniem uszkodzenia mięśnia i związanym z tym m.in. ograniczeniem tolerancji wysiłku fizycznego. W zależności od stopnia uszkodzenia mięśnia mogą występować różnie nasilone objawy.

Jak zapobiegać zawałowi serca

Zawał serca jest najczęściej spowodowany miażdżycą tętnic wieńcowych, które jak wieniec oplatają serce i dostarczają kurczącemu się mięśniowi serca odpowiednią ilość krwi a wraz z nią tlenu i substancji odżywczych koniecznych do jego prawidłowego funkcjonowania. W miarę rozwoju zmian miażdżycowych i postępu choroby wieńcowej może dojść do nagłego zamknięcia światła tętnicy wieńcowej i zawału, czyli martwicy mięśnia sercowego. Rzadko zdarza się też, że do zawału dochodzi na skutek nagłego, długotrwałego skurczu tętnicy, która nie jest objęta istotnymi zmianami miażdżycowymi.

Nasi partnerzy

Zapisz się na wizytę!
powrót