Całodobowe badanie
ciśnienia tętniczego

Zwyczajowo zwany „holterem ciśnieniowym” z angielskiego ABPM (ang. Ambulatory Blood Pressure Monitoring) pozwala dokonywać pomiarów ciśnienia tętniczego podczas normalnej aktywności życiowej badanego.

Zapisz się teraz

Całodobowe badanie ciśnienia tętniczego – cel badania

Badanie ciśnienia tętniczego można diagnozować całodobowo, dzięki takim urządzeniom rejestracja ciśnienia tętniczego krwi umożliwia rozpoznanie nadciśnienia tętniczego krwi, oraz kontrolę jego leczenia. Badanie jest pomocne w diagnozowaniu schorzeń, którym towarzyszą spadki lub wahania ciśnienia tętniczego.

Przygotowanie do badania

Przed badaniem, jak i w dniu badania należy przyjmować wszystkie zalecone leki. Na badanie ciśnienia tętniczego należy zgłosić się w luźnym ubraniu, umożliwiającym założenie na ramię mankietu, który połączony jest z rejestratorem noszonym na pasku. Należy zwrócić uwagę zwłaszcza na szerokość rękawów.

Opis i przebieg badania

Do wykonania badania nie jest wymagane skierowanie od lekarza, ale podstawowe informacje o stanie zdrowia pacjenta i wskazaniach do wykonania badania są bardzo przydatne dla lekarza analizującego zapis.Pomiary ciśnienia dokonywane są automatycznie i zapisywane w pamięci urządzenia. Większość urządzeń wyposażonych jest także w przycisk umożliwiający dokonanie pomiaru ciśnienia na żądanie pacjenta, np. w momencie wystąpienia złego samopoczucia. Badanie ciśnienia tętniczego powinno rozpocząć się w godzinach porannych i zakończyć po 24 godzinach (optymalnie nie wcześniej niż 2 godziny po obudzeniu).
W momencie pomiaru ciśnienia (kiedy mankiet zaczyna się napełniać) ramię powinno być swobodnie, nieruchomo opuszczone wzdłuż tułowia – jest to bardzo ważne dla dokonania wiarygodnego pomiaru. Nie przestrzeganie tego zalecenia może skutkować wielokrotnym powtarzaniem przez aparat pomiarów w krótkim czasie. W czasie dokonywania pomiaru nie należy też rozmawiać.

W czasie badania należy prowadzić normalną codzienną aktywność i prowadzić dzienniczek badania, w którym należy zapisać godziny odpoczynku, snu i aktywności fizycznej, pory przyjmowania oraz nazwy i dawki leków, posiłki, sytuacje stresowe, odczuwane dolegliwości. Dzienniczek aktywności należy oddać w pracowni przy zdejmowaniu aparatu.
Po przeanalizowaniu zapisu przez lekarza wynik badania (w postaci tabel i wykresów z opisem) jest do odebrania w recepcji w ustalonym terminie.

UWAGA!
W czasie rejestracji nie wolno: kąpać się, brać prysznica. Nie należy kłaść się na ręce, na której założony jest mankiet ani przekładać go z jednego ramienia na drugie. Aparat należy bezwzględnie zabezpieczyć przed upadkiem oraz wilgocią i wodą!! W przypadku odczuwania bólu ramienia, pojawienia się obrzęku lub zasinienia ręki, rejestrację należy przerwać i zgłosić się do pracowni.

Badanie w naszej placówce wykonywane jest nowoczesnym aparatem firmy Reynolds.

Możliwe powikłania/zagrożenia

Badanie jest nieinwazyjne i bezpieczne. Może być powtarzane wielokrotnie u pacjentów w każdym wieku, a także u kobiet w ciąży. Badanie jest zasadniczo bezbolesne, natomiast dość kłopotliwe dla pacjenta, ponieważ pomiary z reguły są wykonywane co 15 minut w dzień i co 30 minut w nocy.

Niewielki ból może wystąpić jedynie w momencie wykonywania prze aparat pomiaru na skutek dociskania mankietu do ramienia. Możliwe jest podrażnienie skóry wskutek mechanicznego działania mankietu i lub wskutek reakcji alergicznych (np. na ucisk, środki odkażające).Wszystkie te dolegliwości są krótkotrwałe, w większości ustępują samoistnie lub pod wpływem miejscowego leczenia objawowego.

Centrum Kardiologii Płowiecka
22 749 00 10