Badania diagnostyczne

Rozbudowana oferta badań diagnostycznych sprawia, że u nas możesz kompleksowo zdiagnozować swoje problemy zdrowotne. Korzystamy z najlepszego sprzętu. Z oferty badań diagnostycznych w Klinice 37 mogą skorzystać także dzieci i młodzież.

Zapisz się teraz

Badania diagnostyczne w Klinika 37

Echo serca przezklatkowe

Badanie pozwala przedstawić na ekranie monitora obraz serca i naczyń krwionośnych uzyskany za pomocą ultradźwięków. Kardiologia zajmuje się wadami nabytymi, zaburzeniami rytmu serca, chorobą wieńcową, nadciśnieniem tętniczym, leczeniem infekcyjnych chorób serca.
Dorośli Dzieci

Echo serca przezprzełykowe

Przezprzełykowe badanie ECHO wykonywane jest w celu dokładniejszej oceny struktur serca (w porównaniu z badaniem ECHO przezklatkowym). Umieszczenie sondy badającej w przełyku, który bezpośrednio przylega do serca, pozwala uzyskać bardzo szczegółowy obraz.

EKG spoczynkowe

EKG spoczynkowe pozwala ocenić częstotliwość pracy serca i różnego rodzaju zaburzenia miarowości oraz zaburzenia przewodzenia impulsu elektrycznego w obrębie przedsionków i komór.

Holter EKG

Holter EKG – Badanie metodą Holtera służy do długotrwałej (24 godziny lub dłuższej) rejestracji czynności elektrycznej serca (EKG), co pozwala na zapis, a następnie analizę sygnału EKG zebranego w różnych sytuacjach klinicznych lub też w czasie normalnej aktywności życiowej pacjenta.

Testy wysiłkowe

EKG wysiłkowe – „test wysiłkowy”. Jest to badanie pozwalające ocenić zachowanie ukrwienia serca w trakcie wysiłku na bieżni lub cykloergometrze rowerowym.
Dorośli Dzieci

Kontrola stymulatorów i kardiowerterów

Nasza pracownia wykonuje kontrolę stymulatorów, kardiowerterów-defibrylatorów (ICD) i układów resynchronizujących (CRT). Dysponujemy sprzętem pozwalającym na kontrolę wszystkich rozruszników następujących producentów Biotronic, Medtronic i St. Jude Medical (obecnie firma Abbott).

Całodobowe badanie ciśnienia tętniczego

Zwyczajowo zwany „holterem ciśnieniowym” z angielskiego ABPM (ang. Ambulatory Blood Pressure Monitoring) pozwala dokonywać pomiarów ciśnienia tętniczego podczas normalnej aktywności życiowej badanego.

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne dostarczają wielu cennych informacji na temat naszego zdrowia. Dają orientację o funkcjonowaniu narządów i gruczołów, o stanie nawodnienia i odżywienia naszego organizmu.
Dorośli Dzieci

USG doppler tętnic domózgowych (szyjnych i kręgowych)

Badanie pozwala przedstawić ocenić przepływ przez naczynia szyjne i kręgowe na podstawie obrazu uzyskanego za pomocą ultradźwięków .
Centrum Kardiologii Płowiecka
22 749 00 10