Kontrola stymulatorów
i kardiowerterów

Nasza pracownia wykonuje kontrolę stymulatorów, kardiowerterów-defibrylatorów (ICD) i układów resynchronizujących (CRT). Dysponujemy sprzętem pozwalającym na kontrolę wszystkich rozruszników następujących producentów Biotronic, Medtronic i St. Jude Medical (obecnie firma Abbott).

Zapisz się teraz

Kontrola stymulatorów i kardiowerterów – cel badania

Kontrola stymulatorów i kardiowerterów to badanie mające na celu ocenę poprawności działania systemu stymulującego poprzez dokonanie pomiaru progu stymulacji jak i sterowania aby na podstawie uzyskanych wartości zaprogramować energię (amplitudę i szerokość) impulsu oraz czułość kanału przedsionkowego i /lub komorowego optymalną dla pacjenta.

 

Przygotowanie do badania

Do badania nie jest potrzebne szczególne przygotowanie. Przed badaniem i w dniu badania należy przyjmować wszystkie zalecone leki.

 

Opis i przebieg badania

Do wykonania badania nie jest wymagane skierowanie od lekarza. Należy przynieść ze sobą dokumentację medyczną związaną z wszczepieniem rozrusznika ( karta informacyjna ze szpitala i książeczka stymulatora ). Kontrola rozruszników dokonywana jest przez lekarza kardiologa przy użyciu odpowiedniego programatora. Dzięki optymalnym ustawieniom możemy wyeliminować zbędną stymulację, a dzięki temu wydłużyć żywotność baterii nawet nawet o 20 %, co dla pacjenta jest równoznaczne z wydłużeniem okresów reimplantacji urządzenia.

Badania powinny być wykonywane regularnie. Pierwsze po 2- 3 miesiącach od implantacji układu stymulującego, o ile lekarz nie zleci inaczej. Kolejne badania przeprowadza się najczęściej co 6 miesięcy, o ile lekarz prowadzący nie zleci inaczej.

Po przeprowadzonej kontroli pacjent od lekarza otrzymuje wydruk (raport), w którym zawarte są wszystkie niezbędne informację dotyczące rozrusznika, m. in. stan naładowania baterii, oporność, czułość, próg stymulacji elektrod, informację o ewentualnych zarejestrowanych epizodach arytmii.

Badanie w naszej placówce wykonywane jest nowoczesnymi programatorami firm Biotronic, Medtronic i St. Jude Medical (obecnie firma Abbott).

Możliwe powikłania/zagrożenia

Kontrola stymulatorów i kardiowerterów to badanie nieinwazyjne i bezpieczne. Może być powtarzane wielokrotnie u pacjentów w każdym wieku .

 

Lekarze wykonujący usługę

Centrum Kardiologii Płowiecka
22 749 00 10