Testy
wysiłkowe

EKG wysiłkowe – „test wysiłkowy”. Jest to badanie pozwalające ocenić zachowanie ukrwienia serca w trakcie wysiłku na bieżni lub cykloergometrze rowerowym.

Zapisz się teraz

Testy wysiłkowe – cel badania

Testy wysiłkowe – Elektrokardiograficzne (próba wysiłkowa) najczęściej wykonywane są w celach diagnostycznych w przypadku podejrzenia choroby wieńcowej lub celem oceny stopnia jej zaawansowania oraz w celu określenia wydolności fizycznej (np. u osób które chcą bezpiecznie uprawiać sport). Badanie służy także ocenie reakcji ciśnienia tętniczego podczas kontrolowanego wysiłku oraz wykrywaniu ewentualnych zaburzeń rytmu serca stymulowanych wysiłkiem.

Przygotowanie do badania

Dla bezpieczeństwa pacjenta, badanie w naszej placówce przeprowadzanejest przez lekarza w obecności pielęgniarki.
Do wykonania badania potrzebne jest skierowanie od lekarza. Jeśli nie posiadasz, umów się na konsultację i testy wysiłkowe.
Przed badaniem pacjent proszony jest o zdjęcie górnej części ubrania celem odsłonięcia klatki piersiowej oraz zamianę obuwia na miękkie obuwie sportowe. Na klatce piersiowej naklejane są specjalne elektrody jednorazowego użytku, co wymaga wcześniejszego przygotowania skóry – jej odtłuszczenia specjalnym środkiem a u niektórych pacjentów (z obfitym owłosieniem klatki piersiowej) wygolenia włosów w określonych miejscach. Do naklejonych elektrod dopinane są przewody połączone z systemem stałego monitorowania EKG. Następnie na ramię pacjenta zakładany jest mankiet do mierzenia ciśnienia tętniczego, które kontrolowane jest przed rozpoczęciem badania oraz co 2-3 min w czasie wysiłku i po jego zakończeniu.

Dla bezpieczeństwa pacjenta i uzyskania miarodajnego wyniku konieczna jest ścisła współpraca pacjenta z personelem (lekarz i pielęgniarka) wykonującym badanie. Przed rozpoczęciem wysiłku należy bezwzględnie zgłosić fakt wystąpienia w dniu badania jakichkolwiek dolegliwości (zwłaszcza bólu wieńcowego, duszności).

Badanie przeprowadzane jest na bieżni ruchomej lub ergometrze rowerowym (w zależności od wskazań do badania i możliwości ruchowych pacjenta) wg standardowych, stosowanych na całym świecie protokołów, które stopniowo co 2-3 minuty zwiększają szybkość przesuwu i kąt nachylenia taśmy (na bieżni ruchomej) lub obciążenie (na cykloergometrze rowerowym). Wysiłek kończony jest w chwili osiągnięcia maksymalnego, tolerowanego przez pacjenta zmęczenia lub natychmiast w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wskazań medycznych do jego przerwania.

Pacjent powinien niezwłocznie informować o pojawieniu się w czasie wysiłku dolegliwości (ból, duszność, zawroty głowy, szum w uszach, mroczki przed oczami). Możliwe jest zawsze przerwanie badania w każdej chwili na prośbę pacjenta, należy jednak pamiętać, że wcześniejsze przerwanie badania może wpłynąć negatywnie na jego jakość/wartość diagnostyczną.
Po zakończeniu wysiłku przez 3-5 minut nadal monitorowane jest EKG i ciśnienie tętnicze w pozycji siedzącej. Wynik badania pacjent otrzymuje bezpośrednio po jego zakończeniu.

Opis i przebieg badania

Najczęściej występujące objawy chorobowe stymulowane wysiłkiem to: ból w klatce piersiowej, bóle kończyn dolnych, zaburzenia rytmu serca, zawroty głowy, spadek lub nadmierny wzrost ciśnienia tętniczego, uczucie zmęczenia (czasem utrzymujące się jeszcze kilka godzin po zakończeniu badania). U osób skłonnych do alergii mogą też wystąpić objawy alergii kontaktowej w miejscu odtłuszczania skóry i przyklejania elektrod.

Próba wysiłkowa jest badaniem bezpiecznym i groźne powikłania opisywane są bardzo rzadko (4,8/10 000 wykonanych badań) a śmiertelność 0,4/10 000 badań. Z tego też powodu na przeprowadzenie badania wymagane jest skierowanie od lekarza który oceni występowanie ewentualnych przeciwwskazań do jego wykonania a samo badanie wykonywane jest pod nadzorem lekarza w specjalistycznych ośrodkach dysponujących odpowiednim sprzętem pozwalającym udzielić natychmiastowej pomocy.

Możliwe powikłania/zagrożenia

Najczęściej występujące objawy chorobowe stymulowane wysiłkiem to: ból w klatce piersiowej, bóle kończyn dolnych, zaburzenia rytmu serca, zawroty głowy, spadek lub nadmierny wzrost ciśnienia tętniczego, uczucie zmęczenia (czasem utrzymujące się jeszcze kilka godzin po zakończeniu badania). U osób skłonnych do alergii mogą też wystąpić objawy alergii kontaktowej w miejscu odtłuszczania skóry i przyklejania elektrod.

Próba wysiłkowa jest badaniem bezpiecznym i groźne powikłania opisywane są bardzo rzadko (4,8/10 000 wykonanych badań) a śmiertelność 0,4/10 000 badań. Z tego też powodu na przeprowadzenie badania wymagane jest skierowanie od lekarza który oceni występowanie ewentualnych przeciwwskazań do jego wykonania a samo badanie wykonywane jest pod nadzorem lekarza w specjalistycznych ośrodkach dysponujących odpowiednim sprzętem pozwalającym udzielić natychmiastowej pomocy.

Lekarze wykonujący usługę

Centrum Kardiologii Płowiecka
22 749 00 10