Joanna<br>Potocka

Joanna
Potocka

Kardiolog

Lekarz, specjalista kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych. Zajmuje się leczeniem i diagnostyką zaburzeń rytmu serca, choroby wieńcowej i nadciśnienia tętniczego.

W naszej placówce konsultuje, wykonuje badania diagnostyczne (testy wysiłkowe, opisy holterów) oraz kieruje pacjentów na leczenie zabiegowe w zakresie kardiologii (ablacje, koronarografie, koronaroplastyki, wszczepianie stymulatorów i kardiowerterów) i operacje kardiochirurgiczne. Przez wiele lat była związana zawodowo z Instytutem Kardiologii w Aninie.

Centrum Kardiologii Płowiecka
22 749 00 10