Holter EKG

Holter EKG – Badanie metodą Holtera służy do długotrwałej (24 godziny lub dłuższej) rejestracji czynności elektrycznej serca (EKG), co pozwala na zapis, a następnie analizę sygnału EKG zebranego w różnych sytuacjach klinicznych lub też w czasie normalnej aktywności życiowej pacjenta.

Zapisz się teraz

Holter EKG – cel badania

Holter EKG, czyli badanie EKG metodą Holtera, wykorzystuje się do badania pracy serca. Umożliwia zarejestrowanie różnych zaburzeń czynności elektrycznej serca (zaburzenia rytmu serca, zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego, zaburzenia ukrwienia mięśnia sercowego), które mogą występować rzadko, albo w szczególnych sytuacjach, takich jak sen, wysiłek fizyczny, stres. Badanie to służy także ocenie prowadzonego leczenia farmakologicznego, ocenie skuteczności leczenia antyarytmicznego, jak też wykonanych zabiegów ablacji, a także kontroli funkcjonowania urządzeń wszczepialnych (stymulatorów, kardiowerterów). Poza tym holter EKG pozwala zweryfikować, czy takie objawy, jak kołatania serca czy omdlenia pojawiają się na skutek zaburzeń rytmu serca.

Badanie może być wykonane przy użyciu rejestratora 3-kanałowego lub 12-kanałowego. Rejestracja 12-kanałowa umożliwia pełny zapis EKG w ciągu 24 godzin, przez co zalecana jest, gdy konieczna jest ocena np. ukrwienia mięśnia sercowego, albo przed planowanymi zabiegami ablacji.

Z holterem EKG często jest mylony holter ciśnieniowy. Metoda działania obu aparatów jest bardzo podobna, różnią się jednak sposobami wykrywania zaburzeń pracy serca. Podczas gdy holter EKG pozwala na monitorowanie czynności elektrycznej mięśnia sercowego, holter ciśnieniowy służy do badania ciśnienia tętniczego krwi. Holter ciśnieniowy nazywany jest także holterem RR, a jego mankiet nakłada się na rękę pacjenta. Dokonuje on pomiarów ciśnienia co około 15 minut w ciągu dnia i co około 30 minut w nocy.

Przygotowanie do badania

Badanie holter EKG nie wymaga skierowania od lekarza. Podstawowe informacje o stanie zdrowia pacjenta i wskazaniach do wykonania badania pomagają w podjęciu decyzji o wyborze sposobu i długości rejestracji, oraz prezentacji graficznej wyniku. Badanie może trwać 24 godziny lub dłużej, dzięki czemu ocenia pracę serca zarówno w spoczynku, jak i w trakcie wykonywania codziennych czynności.

Badanie EKG metodą holtera nie wymaga żadnego specjalnego przygotowania ze strony pacjenta poza wygodnym, luźnym ubiorem, które umożliwi schowanie pod nim rejestratora. W dniu badania pacjent powinien przyjmować wszystkie leki zgodnie zaleceniami lekarskimi. Pacjenci proszeni są też, żeby przed badaniem nie natłuszczać skóry w obrębie przedniej części klatki piersiowej, bowiem przed rozpoczęciem rejestracji skóra musi być dokładnie przygotowana do naklejenia elektrod tzn: odtłuszczona specjalnym preparatem, wygolona (w przypadku nadmiernego owłosienia klatki piersiowej), przetarta specjalną pastą abrazyjną.

Opis i przebieg badania

Podczas EKG metodą holtera na przygotowanej skórze klatki piersiowej nakleja się samoprzylepne elektrody, które następnie łączy się odpowiednimi kablami (5 kabli przy rejestracji 3-odprowadzeniowej i 10 kabli przy rejestracji 12-odprowadzeniowej) z rejestratorem EKG (aparat jest mały i lekki). Przyklejenie elektrod na klatce piersiowej dodatkowo wzmacnia się plastrami samoprzylepnymi, tak aby zapewnić pacjentowi możliwość swobodnego poruszania się, bez obawy o odklejenie elektrod lub rozłączenie kabli. Na zakończenie rejestrator z kablami umieszcza się w wygodnym dla pacjenta miejscu np. zawiesza na specjalnym pasku na szyi i chowa pod ubraniem, lub przypina do paska do spodni i uruchamia się rejestrację badania pracy mięśnia sercowego.

W trakcie wykonywania całego badania zaburzeń rytmu serca, należy trzymać urządzenie właśnie w taki sposób. Dlatego trzeba bardzo ostrożnie podejść do takich czynności, jak higiena osobista. Zdecydowaną zaletą holtera EKG jest fakt, że analizuje on pracę serca także w nocy, podczas snu. A to wtedy może ujawniać się część arytmii. Zaleca się, aby podczas założonego holtera EKG, spać w pozycji leżącej, na plecach.

W czasie rejestracji pacjent powinien prowadzić swoją normalną aktywność. To ważne, ponieważ niektóre zaburzenia rytmu serca nie występują, gdy badany jest w spoczynku. Pacjent otrzymuje do wypełniania tzw. dzienniczek zdarzeń, w którym podczas badania należy zapisywać rodzaj i czas aktywności (np. sen, wysiłek fizyczny), rodzaj i porę przyjmowanych leków, oraz odnotować wszelkie odczuwane dolegliwości/objawy (jeśli takie wystąpią) z podaniem dokładnego czasu ich wystąpienia. Pacjent jest też informowany przez centrum medyczne o terminie zgłoszenia się na zdjęcie aparatu.

Po przeanalizowaniu zapisu pracy serca przez lekarza, centrum medyczne ustala termin, w jakim wynik badania (w postaci tabel i wykresów EKG z opisem) jest do odebrania w recepcji.

UWAGA!
W czasie rejestracji pracy serca nie wolno: kąpać się, brać prysznica, używać poduszek/koców elektrycznych ani też wykrywaczy metali, urządzeń wysokiego napięcia. Nie należy także trzymać telefonów komórkowych bezpośrednio przy rejestratorze. Nie wolno w jakikolwiek sposób manipulować przy rejestratorze rytmu serca!

Pozostałe informacje, które należy zgłosić wykonującemu badanie holter EKG:

  • wszelkie problemy techniczne związane z noszeniem aparatu, który służy ocenie aktywności elektrycznej serca (np.odklejenie elektrod),
  • nieoczekiwane zdarzenia, do których doszło w czasie trakcie rejestracji (upadki, uderzenia, porażenia prądem, przemoknięcia),
  • inne odczuwane dolegliwości, które nie są związane z powodami dla których wykonuje się badanie (np. uczulenie na plastry).

Badanie EKG metodą holtera, które oferuje nasze centrum medyczne, wykonywane jest nowoczesnym systemem holterowskim firmy Reynolds.

Możliwe powikłania/zagrożenia

Badanie jest nieinwazyjne, bezpieczne i może być powtarzane wielokrotnie u pacjentów w każdym wieku a także u kobiet w ciąży.

Możliwe jest wystąpienie podrażnienia skóry (świąd, zaczerwienie, obrzęk) wskutek mechanicznego działania koniecznego do odpowiedniego przygotowania (golenie, odtłuszczanie, abrazja) i/lub wskutek reakcji alergicznych (np. na środek odkażający, klej zastosowany w elektrodach/plastrach). U osób z niektórymi schorzeniami dermatologicznymi mogą pojawić się zmiany ropne. Wszystkie te dolegliwości są krótkotrwałe, w większości ustępują samoistnie lub pod wpływem miejscowego leczenia objawowego.

Lekarze wykonujący usługę

Centrum Kardiologii Płowiecka
22 749 00 10