Echo serca
przezprzełykowe

Przezprzełykowe badanie ECHO wykonywane jest w celu dokładniejszej oceny struktur serca (w porównaniu z badaniem ECHO przezklatkowym). Umieszczenie sondy badającej w przełyku, który bezpośrednio przylega do serca, pozwala uzyskać bardzo szczegółowy obraz.

Zapisz się teraz

Echo serca przezprzełykowe – cel badania

Echo serca przezprzełykowe – to badanie wykonuje się w celach diagnostycznych u chorych z wrodzonymi wadami serca, chorobami aorty, jak też w przypadku podejrzenia obecności skrzepliny w sercu (również u pacjentów przed kardiowersją), a także u chorych, którzy doznali udaru mózgu z niejasnej przyczyny. Wskazaniem do badania może być też ocena funkcji wszczepionych zastawek serca.

Przygotowanie do badania

Na minimum 6 godzin przed badaniem nie należy jeść ani pić, a wszystkie zalecane leki należy przyjąć popijając jednym łykiem wody. Bezpośrednio przed badaniem należy wyjąć wszystkie ruchome protezy zębowe. Na badanie należy zgłosić się z aktualnym wynikiem badania ECHO przezklatkowego oraz posiadaną dokumentacją medyczną (np. karty informacyjne leczenia szpitalnego). Podczas całego badania echo serca u dziecka w gabinecie obecny może być rodzic. Przed badaniem warto porozmawiać z dzieckiem o jego przebiegu.

Informacje, które należy zgłosić lekarzowi wykonującemu badanie:
Przed badaniem należy poinformować lekarza o wszelkich schorzeniach/dolegliwościach ze strony układu pokarmowego (zgaga, kłopoty z przełykaniem, krztuszenie się, ulewanie), oraz o występowaniu uczuleń, zwłaszcza na leki znieczulające (lidocaina, xylocaina).

Opis i przebieg badania

Badanie wykonywane jest w pozycji leżącej na lewym boku. Po znieczuleniu gardła, przez ustnik wprowadzana jest do przełyku miękka sonda (podobnie jak przy gastroskopii) i rozpoczyna się badanie, które zazwyczaj trwa ok 10-15 min i z reguły jest dobrze tolerowane (czasem pojawiają się mdłości). W przypadku złej tolerancji podaje się dożylnie małą dawkę midazolamu (lek o działaniu uspokajająco – przeciw lękowym).

Z uwagi na znieczulenie gardła nie należy jeść ani pić jeszcze przez 2 godziny po badaniu. Po ustąpieniu znieczulenia może krótkotrwale pojawić się niewielki ból gardła.

Wynik badania pacjent otrzymuje bezpośrednio po jego wykonaniu w formie opisu ze zdjęciami.

UWAGA!

Jeśli podany był midazolam, należy bezwzględnie przestrzegać zakazu prowadzenia samochodu (minimum osiem godzin od zakończenia badania). W przypadku badania z podaniem midazolanu, będziesz po badaniu obserwowany w placówce minimum 30 minut. Konieczne będzie abyś na badanie przyszedł z osobą towarzyszącą, która odwiezie Cię do domu.

Badanie w naszej placówce wykonywane jest nowoczesnym aparatem do echokardiografii firmy General Electric.

Możliwe powikłania/zagrożenia

Echo serca przezprzełykowe jest bezpiecznym badaniem, powikłania takie jak uszkodzenie gardła lub przełyku występują bardzo rzadko, ale czasem wymagają interwencji chirurgicznej. Jeżeli w trakcie badania albo po jego zakończeniu wystąpi ból w klatce piersiowej, należy o tym natychmiast poinformować lekarza. W czasie badania rzadko mogą pojawić się krótkotrwałe zaburzenia rytmu serca, które ustępują samoistnie.

Centrum Kardiologii Płowiecka
22 749 00 10