Hipertensjologia

Zajmuje się profilaktyką oraz leczeniem nadciśnienia tętniczego.

Zapisz się teraz

Hipertensjologia

Zajmuje się profilaktyką oraz leczeniem nadciśnienia tętniczego.

W Polsce specjalizacja została wprowadzona dopiero w 2006 roku na wniosek Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.

Kiedy udać się do hipertensjologa?

Jeżeli masz wysokie wartości ciśnienia tętniczego (przekraczające normy), lub jeśli leczenie dotychczas stosowane jest nieskuteczne.

Nadciśnienie tętnicze nieleczone, lub leczone nieprawidłowo prowadzi do wielu konsekwencji zdrowotnych m. innymi przerostu i pogrubienia mięśnia sercowego, przyśpieszonego rozwoju miażdżycy, i w konsekwencji zawału i udaru.

Jak przygotować się do konsultacji?

Pamiętaj – weź na wizytę swoją dokumentację medyczną, oraz dzienniczek z pomiarami ciśnienia (jeśli posiadasz).

Lekarze wykonujący usługę

Centrum Kardiologii Płowiecka
22 749 00 10