Kardiochirurgia

Zajmuje się leczeniem operacyjnym serca i naczyń krwionośnych.

Zapisz się teraz

Kardiochirurgia

Kardiochirurgia dziecięca, zajmuje się leczeniem wad wrodzonych układu sercowo-naczyniowego w życiu płodowym i w okresie dziecięcym.

Kardiochirurgia dorosłych skierowana jest na leczenie wad wrodzonych i nabytych układu sercowo-naczyniowego i choroby wieńcowej (łączy się z nią transplantologia zajmująca się m.in. przeszczepianiem serca).

Kiedy udać się do kardiochirurga?

Najczęściej do kardiochirurga otrzymasz skierowanie na konsultację od kardiologa.

Możesz tez udać się w sytuacji, kiedy chcesz uzyskać niezależną opinię drugiego specjalisty w zakresie proponowanego leczenia zabiegowego.

Jak przygotować się do konsultacji?

Pamiętaj – weź na wizytę swoją dokumentację medyczną, w szczególności badania diagnostyczne i obrazowe (echo serca, koronarografię, tomografię komputerową, rezonans magnetyczny itp.)

Lekarze wykonujący usługę

Centrum Kardiologii Płowiecka
22 749 00 10