Nadciśnienie tętnicze – Jakie są objawy nadciśnienia tętniczego? Za optymalne ciśnienie u dorosłych uznaje się wartość poniżej 120/80 mm Hg. U większości chorych nie występują żadne objawy sugerujące istnienie choroby. U niektórych chorych występują miernie nasilone dolegliwości (często bagatelizowane) typu:

bóle i zawroty głowy,
szum w uszach,
Uczucie gorąca lub zaczerwienienia, zwłaszcza twarzy,
uczucie kołatania serca,
nadmierna potliwość,
zaburzenia snu,
gorsza tolerancja wysiłku fizycznego.
Wraz z rozwojem choroby mogą pojawić się zaburzenia widzenia, osłabienie sprawności fizycznej i intelektualnej, oraz zaburzenia funkcjonowania narządów – zwłaszcza serca i nerek.

Nadciśnienie tętnicze, jak je prawidłowo rozpoznać?

Według wytycznych Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego chorobę rozpoznaje się, jeśli u pacjenta stwierdza się, że:

  • w dwóch pomiarach, wykonanych podczas co najmniej dwóch różnych wizyt, wartości ciśnienia tętniczego są równe lub wyższe niż 140 mm Hg / 90 mm Hg,
  • średnie wartości ciśnienia tętniczego wyliczone z dwóch pomiarów dokonanych podczas jednej wizyty są równe lub wyższe niż 180 mm Hg / 110 mm Hg (po wykluczeniu czynników podwyższających wartości ciśnienia, na przykład: lęku, bólu, spożycia alkoholu),
  • istnieją wiarygodne dane z wywiadów lub dokumentacji pacjenta nieprawidłowych pomiarów ciśnienia tętniczego krwi np. pomiary domowe, wyniki 24-godzinnej rejestracji wartości ciśnienia tętniczego, określane skrótem ABPM (ang. ambulatory blood pressure monitoring).

Zobacz naszą ofertę specjalną

POSTACIE I STADIA ZAAWANSOWANIA CHOROBY

Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego w ślad za europejskimi wytycznymi klasyfikuje ciśnienie tętnicze według poniższego schematu:

RodzajSkurczowe (mm Hg)WarunekRozkurczowe (mm Hg)
Optymalne< 120i< 80
Prawidłowe120 – 129i / lub80 – 84
Wysokie prawidłowe130 – 139i / lub85 – 89
Nadciśnienie tętnicze 1. stopnia140 – 159i / lub90 – 99
Nadciśnienie tętnicze 2. stopnia160 – 179i / lub100 – 109
Nadciśnienie tętnicze 3. stopnia≥ 180i / lub≥ 110
Izolowane nadciśnienie tętnicze skurczowe≥ 140i< 90

U dorosłych ludzi nadciśnienie tętnicze jest bardzo ważnym czynnikiem ryzyka wystąpienia powikłań (zawał, udar, niewydolność nerek i in. narządów, zgon). Im wyższe wartości ciśnienia tym większe zagrożenie.

U większości osób dorosłych nadciśnienie nie ma uchwytnej przyczyny (tzw. nadciśnienie samoistne), natomiast u części osób jest ono wynikiem innych patologii, takich jak np. choroby nerek czy zaburzenia hormonalne. Dlatego tak ważne jest przy rozpoznaniu nadciśnienia wykonanie badań diagnostycznych mających na celu wykrycie tych patologii.