Karol<br>Król

Karol
Król

Kardiolog

Lekarz, specjalista kardiolog, elektrofizjolog. Koordynator Pracowni Elektrofizjologii Klinicznej Kliniki Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego Centralnego szpitala klinicznego MSWiA w Warszawie. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń rytmu serca, w tym wykonuje zabiegi ablacji oraz zabiegi implantacji stymulatorów, kardiowerterów-defibrylatorów a także rejestratorów zdarzeń.

W naszej placówce konsultuje jako elektrofizjolog i kardiolog, kontroluje wszczepione urządzenia (stymulatory, kardiowertery) oraz kwalifikuje do leczenia zabiegowego (ablacje, wszczepienia urządzeń do elektroterapii). Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobył pracując w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie gdzie wykonuje zabiegi.

Centrum Kardiologii Płowiecka
22 749 00 10