Zaburzenia rytmu serca – warto rozpoznać pierwsze objawy jak najwcześniej. U dzieci i młodzieży taka fizjologiczna niemiarowość jest bardzo wyraźna, w wiekiem stopniowo maleje. Zmienność taka jest jednak zjawiskiem płynnym i daje się zaobserwować w dłuższej perspektywie czasu np. kilku minut. Jeśli częstość rytmu serca zmienia się w sposób nagły, szybki i bardzo częsty, to możemy podejrzewać arytmię, czyli zaburzenia rytmu serca, które mogą być (ale nie muszą) chorobą wymagającą leczenia.

ZABURZENIA RYTMU SERCA – JAK ROZPOZNAĆ ARYTMIĘ?

Czynność elektryczna serca, która pobudza cały mięsień serca do skurczu w odpowiedniej sekwencji, a następnie do rozkurczu rejestrowana jest przy pomocy EKG. Dzięki temu prostemu badaniu możemy rozpoznać, czy zaburzenia rytmu serca powstają w obrębie przedsionków, czy w obrębie komór. Możliwe jest też wystąpienie arytmii w obu miejscach!

ZABURZEŃ RYTMU SERCA – RODZAJE:

  • Pojedyncze pobudzenia dodatkowe – jeśli w ciągu doby jest ich niedużo, to z reguły nie wymagają leczenia, chociaż czasem są bardzo dokuczliwie odczuwane.
  • Liczne pobudzenia dodatkowe w obrębie przedsionków mogą być zapowiedzią wystąpienia migotania/trzepotania przedsionków – czyli arytmii bezwzględnie wymagającej konsultacji lekarskiej, wykonania dodatkowych badań i podjęcia odpowiedniego leczenia. Wystąpienie migotania przedsionków zawsze wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia udaru. Chociażby z tego powodu nie należy zwlekać z wizytą u lekarza.
  • Liczne pobudzenia dodatkowe w obrębie komór – najczęściej są spowodowane jakąś inną patologią np. chorobą wieńcową, kardiomiopatią itp. Wymagają przede wszystkim dokładnego zdiagnozowania, a następnie wdrożenia odpowiedniego leczenia – w zależności od chorób współistniejących.
  • Częstoskurcze przedsionkowe – z reguły spowodowane są występowaniem w sercu dodatkowych szlaków przewodzących impuls elektryczny. Najczęściej nie poddają się leczeniu farmakologicznemu. U wielu pacjentów trzeba w takiej sytuacji rozważać zabieg ablacji – potocznie mówiąc „przerwania” takiego szlaku działaniem prądu wysokiej częstotliwości (ablacja RF) lub zimna (krioablacja).
  • Częstoskurcze komorowe – to arytmia, która zawsze może okazać się groźna i każdy pacjent powinien być pod stałą kontrolą lekarską.

Zobacz naszą ofertę specjalną

ZABURZENIA RYTMU SERCA – DIAGNOSTYKA:

  • Ekg spoczynkowe
  • Holter EKG

Badania EKG ta metodą umożliwia zarejestrowanie różnych zaburzeń czynności elektrycznej serca (zaburzenia rytmu serca, zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego, zaburzenia ukrwienia serca), które mogą występować rzadko, albo w szczególnych sytuacjach, takich jak sen, wysiłek fizyczny, stres. Badanie to służy także ocenie prowadzonego leczenia farmakologicznego, jak też skuteczności wykonanych zabiegów ablacji a także kontroli funkcjonowania urządzeń wszczepialnych (stymulatorów, kardiowerterów).

Badanie może być wykonane przy użyciu rejestratora 3-kanałowego ( zapis 24 godzinny, 72 godzinny, 7 dniowy) lub 12-kanałowego ( zapis 24 godzinny,48 godzinny). Rejestracja 12-kanałowa umożliwia pełny zapis EKG w ciągu 24 godzin, przez co zalecana jest, gdy konieczna jest ocena np. ukrwienia serca, albo przed planowanymi zabiegami ablacji.

  • Event Holter

Badanie EKG tą metodą służy pacjentom, u których niepokojące objawy występują rzadko i daje możliwość przesyłania 20 sekundowego fragmentu EKG za pomocą sieci GSM. W momencie wystąpienia dolegliwości pacjent jednym przyciskiem inicjuje zapis, który jest automatycznie wysyłany na platformę medyczną, gdzie następnie jest opisywany przez lekarza. Badanie tego typu urządzeniem może trwać przez 2-3 lub4 tygodnie.