ZALECENIA DLA PACJENTÓW Z CHOROBAMI WSPÓŁISTNIEJĄCYMI

Po zawale należy przede wszystkim regularnie, systematycznie przyjmować leki, ściśle wg zaleceń lekarza prowadzącego. Nigdy nie należy samodzielnie modyfikować dawkowania ani odstawiać leków nawet w przypadku bardzo dobrego samopoczucia! Również wszystkie choroby współistniejące a zwłaszcza takie jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca powinny być bardzo regularnie leczone. Co roku pacjenci powinni być także poddani szczepieniom przeciwko grypie.

Zobacz naszą ofertę specjalną


ZMIANA PRZYZWYCZAJEŃ JEST KLUCZOWA!

Przebyty zawał serca powinien także zmotywować pacjenta do weryfikacji zwyczajów żywieniowych, jeśli dotąd zdrowa dieta nie była przestrzegana. Elementem dnia codziennego u każdego pacjenta po zawale powinna być koniecznie umiarkowana aktywność fizyczna, dostosowana do jego indywidualnych możliwości. Dokładne zalecenia każdy pacjent powinien otrzymać od swojego lekarza prowadzącego, nie ma bowiem uniwersalnej recepty na ruch dla każdego, kto przebył zawał.

Serce każdego człowieka, a zawałowca w szczególności potrzebuje minimalizacji sytuacji związanych ze stresem, które bardzo niekorzystnie wpływają na układ krążenia. Należy pomyśleć, jaki sposób relaksu będzie dla danego pacjenta optymalny. Często po zawale przydatne jest wsparcie psychologa, zwłaszcza, że fakt wystąpienia zawału u wielu pacjentów wywołuje pogorszenie nastroju.

Większość pacjentów z chorobą wieńcową i po zawale, przy którym nie doszło do dużego uszkodzenia mięśnia sercowego może prowadzić normalny, aktywny tryb życia z zastrzeżeniem przestrzegania powyższych zaleceń.