Nabyte wady serca

ANATOMIA ZASTAWEK

Zastawki serca zbudowane są z płatków, które w czasie cyklu pracy serca w odpowiedniej sekwencji rozchylają się (zastawka otwarta) umożliwiając przepływ krwi lub zbliżają do siebie (zastawka zamknięta) odcinając przepływ krwi. Ruch płatków zastawek jest możliwy dzięki specjalnym włóknom ścięgnistym i mięśniom.

NABYTE WADY SERCA – PODZIAŁ:

  • organiczne – wynikające z nieprawidłowej struktury zastawek i aparatu okołozastawkowego i mogą powodować albo zwężenie albo niedomykalność zastawki albo jedno i drugie. Choroba może dotyczyć jednej zastawki lub kilku.
  • czynnościowe – wynikające z zaburzonej funkcji struktur wokół zastawki.

NABYTE WADY SERCA – GENEZA

Nabyte wady serca powstają wskutek przebytych chorób. Kiedyś głównym czynnikiem powodującym wady serca była choroba reumatyczna. Obecnie dzięki masowemu stosowaniu antybiotyków w anginie paciorkowcowej choroba reumatyczna należy do rzadkości, a na pierwszy plan wysunęły się zmiany degeneracyjne spowodowane np. nadciśnieniem, starzeniem się, przebytymi zapaleniami na tle immunologicznym.

Wady czynnościowe najczęściej spowodowane są przerostem (np. w nadciśnieniu tętniczym) lub zaburzeniem funkcji aparatu zastawkowego spowodowanym niedokrwieniem (zawał, choroba wieńcowa).

Nabyte wady serca wymagają regularnego monitorowania postępu choroby tak, aby w optymalnym czasie podjąć decyzje o leczeniu operacyjnym (naprawa zastawki lub jej wymiana), zanim dojdzie do nieodwracalnych następstw choroby.