Omdlenie – Co to jest?

Omdlenie definiowane jest jako krótkotrwała, nagle występująca utrata przytomności wynikająca z uogólnionego zaburzenia perfuzji mózgu i przebiegająca z utratą napięcia mięśni podtrzymujących równowagę. Występuje nagle, trwa krótko, ustępuje samoistnie, bez pozostawienia ubytków neurologicznych.

Omdlenie może być pierwszym objawem chorób zagrażających życiu dlatego zawsze wymaga konsultacji i diagnostyki.

Omdlenie leczenie
JAK DZIELIMY OMDLENIA?
Odruchowe – w odpowiedzi na silny bodziec (strach, ból, infekcja, defekacja, kaszel, widok/pobieranie krwi) występuje nieadekwatna reakcja odruchowa prowadząca do spadku ciśnienia tętniczego (reakcja wazodepresyjna), zwolnienia częstości rytmu serca (reakcja kardiodepresyjna) lub obu stanów jednocześnie.
Ortostatyczne – wiążą się ze spadkiem ciśnienia tętniczego po przyjęciu pozycji stojącej. Należy odróżnić tutaj początkową nietolerancję ortostatyczną występująca często u ludzi młodych astenicznych występującą w pierwszych kilkudziesięciu sekundach po spionizowaniu ( spadek ciśnienia tętniczego, zawroty głowy, zaburzenia widzenia, słyszenia) objawy zwykle wycofują się i rzadko dochodzi do omdlenia. Przyczyny tego typu omdleń mogą być różne: począwszy od polekowych, związanych z chorobami układu ośrodkowego i naczyń, do omdleń związanych ze zmniejszeniem objętości krwi (krwotok, wymioty, biegunka).
Kardiologiczne (sercowo- naczyniowe) – najczęściej są spowodowane różnorakimi zaburzeniami rytmu serca, rzadziej występują z powodu chorób strukturalnych serca albo ostrej choroby serca lub naczyń (tj. zawał serca, nadciśnienie płucne, zatorowość płucna, rozwarstwienie aorty).
JAK DIAGNOZUJEMY OMDLENIA?
Diagnostyka przyczyny omdlenia opiera się na:

Szczegółowo zebranym wywiadzie (dobrze przeprowadzony wywiad pozwala nawet w 50 % przypadków na ustalenie diagnozy często występujących omdleń)
Badaniu internistycznym, kardiologicznym i neurologicznym
Wykonaniu i interpretacji badań dodatkowych w zależności od podejrzewanej przyczyny omdlenia:
EKG, Holter-EKG – długotrwałe monitorowanie czynności serca, ECHO serca (omdlenia kardiologiczne)
EEG (podejrzenie padaczki)
Próba ortostatyczna (omdlenia ortostatyczne)
Zobacz naszą ofertę specjalną
Spontaniczny, szybki i całkowity powrót świadomości oraz funkcji neurologicznych odróżnia omdlenie od udaru mózgu lub napadu padaczkowego.

Omdlenie diagnoza
OMDLENIE – JAK MOŻNA LECZYĆ?
Postępowanie doraźne przy omdleniu polega na ułożeniu chorego w pozycji poziomej z nogami powyżej głowy i sprawdzeniu czy wyczuwalny jest puls i zachowane oddychanie (brak wyczuwalnego pulsu i zaburzenia/brak oddechu są objawem nagłego zatrzymania krążenia i wymagają podjęcia zabiegów resustytacyjnych). Choremu po omdleniu nie wolno podawać żadnych płynów do picia do czasu uzyskania poprawy samopoczucia. W dalszym postępowaniu zalecana jest konsultacja lekarska ewentualnie wdrożenie leczenia uzależnione od zdiagnozowanej przyczyny.

Leczenie omdleń ortostatycznych (wazowagalnych) polega na unikaniu długotrwałego stania w źle wentylowanych pomieszczeniach. Zaleca się poruszanie nogami przy długim staniu. W razie wystąpienia uczucia zagrażającego omdlenia przyjęcie pozycji leżącej z nogami ułożonymi wyżej niż głowa a jeśli to niemożliwe to pozycji siedzącej lub klęku z głową pochyloną do przodu. Dieta powinna zapewniać zwiększoną ilość soli (jeśli pacjent nie choruje na nadciśnienie tętnicze) i wody.
Leczenie omdleń kardiogennych zależy od zmian patologicznych w układzie krążenia. Leczenie może być farmakologiczne, zachowawcze lub nawet kardiochirurgiczne.
W każdym przypadku utraty przytomności należy zgłosić się do lekarza!

Bardzo ważnym jest znalezienie przyczyny omdlenia i jak najszybsze rozpoczęcie leczenia.