Sport u dzieci ze schorzeniami kardiologicznymi jest bardzo ważnym czynnikiem i warto tego nie lekceważyć. Aktywność fizyczna u zdrowego dziecka powinna wynosić co najmniej 60 minut dziennie, dla porównania u dorosłego ok. 30 minut dziennie. Mało aktywny tryb życia w dzieciństwie może skutkować w życiu dorosłym rozwojowi miażdżycy, chorobie naczyń wieńcowych, dyslipidemii, otyłości, nadciśnieniu tętniczemu, osteoporozie, cukrzycy typu 2.

SPORT U DZIECI ZE SCHORZENIAMI, A RODZAJE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ
Należy rozróżniać różne rodzaje aktywności fizycznej: sport rekreacyjny, w którym wysiłek jest dostosowany do możliwości dziecka i który można w każdej chwili przerwać, oraz sport wyczynowy, który wiąże się ze współzawodnictwem i którego celem jest wygrana, a więc teoretycznie wysiłku przerwać nie można. W każdej sytuacji u dziecka ze zmianami w układzie sercowo-naczyniowym decyzję o uczestniczeniu w szkolnych zajęciach wychowania fizycznego, czy w sporcie rekreacyjnym podejmuje kardiolog dziecięcy.

Decyzja o uczestnictwie w sporcie wyczynowym podejmuje lekarz sportowy na podstawie konsultacji kardiologa dziecięcego.Wysiłek fizyczny w sporcie klasyfikuje się według stopnia obciążenia dynamicznego i statycznego (mały, średni, duży). Istnieje szereg badań diagnostycznych, które można wykonać, by móc ocenić jaki wysiłek fizyczny jest bezpieczny dla dziecka z patologią sercowo-naczyniową. Poza tym, w zależności od rodzaju patologii, istnieje szereg ograniczeń, dla przykładu dziecko z wszczepionym stymulatorem nie powinno uprawiać sportu tzw: kontaktowego (piłka ręczna, karate, judo), w którym może dojść do urazu i uszkodzenia stymulatora.

Sport u dzieci ze schorzeniami kardiologicznymi – bezpieczeństwo
Zobacz naszą ofertę specjalną

Zobacz naszą ofertę specjalną


BEZPIECZNY RODZAJ AKTYWNOŚCI DLA DZIECKA ZE SCHORZENIAMI KARDIOLOGICZNYMI
Ocena, czy dziecko z patologią układu krążenia nie musi ograniczać swojej aktywności fizycznej, czy może uprawiać sport rekreacyjny lub sport wyczynowy zawsze musi być podejmowana indywidualnie. Do tego konieczny jest dokładny wywiad rodzinny, badanie przedmiotowe i podmiotowe, oraz badania dodatkowe zlecone przez kardiologa dziecięcego. Aktualnie kardiologiczne towarzystwa europejskie i amerykańskie uważają, że patologie układu sercowo-naczyniowego nie wykluczają dzieci i młodzież z możliwości uprawiania rutynowej aktywności fizycznej, co jest niezbędne do prawidłowego rozwoju psychofizycznego, natomiast rodzaj uprawianego sport u dzieci ze schorzeniami zależy od indywidualnej oceny pacjenta.