Wrodzone wady serca u dzieci warto zdiagnozować już w pierwszych dniach życia dziecka.

WYKRYWANIE WRODZONYCH WAD SERCA

Często podejrzenie wady serca, najczęściej na podstawie wysłuchanego szmeru nad sercem, wykrywane jest w trakcie rutynowych badań pediatrycznych. Często też rodzice zwracają się do pediatry zaniepokojeni czy to częstymi infekcjami, czy jak uważają, gorszą aktywnością fizyczną swojego dziecka. Należy pamiętać, że każde podejrzenie wrodzonej wady serca musi być jak najszybciej skonsultowane z kardiologiem dziecięcym!

Zobacz naszą ofertę specjalną

WRODZONE WADY SERCA U DZIECI – KLASYFIKACJA

Bardzo ogólnie wrodzone wady serca dzieli się na wady sinicze i niesinicze. Sinica centralna najlepiej jest widoczna na koniuszkach palców, pod paznokciami, na spojówkach i ustach. Dzieci z sinicą centralną już w okresie noworodkowym lub wczesnoniemowlęcym trafiają najczęściej pod opiekę Oddziałów Kardiologicznych. Również dzieci z zaawansowanymi objawami niewydolności serca (duszność, brak łaknienia, zwiększona potliwość, zły rozwój fizyczny)szybko są objęte opieką Oddziałów Kardiologicznych. Istnieje jednak duża grupa najczęstszych wad serca, które są bardzo skąpo objawowe, i które wykrywane są przypadkowo.

Do tych wad najczęściej należy ubytek przegrody międzyprzedsionkowej, ubytek przegrody międzykomorowej, przetrwały przewód tętniczy, zwężenie cieśni aorty lub zwężenie aorty piersiowej i brzusznej. Należy zaznaczyć, że wszystkie te wady mogą być skąpo objawowe lub demonstrować bardzo burzliwe objawy hemodynamiczne. Wady skąpo objawowe, a więc te trudne do wykrycia, stanowią oczywiście wyzwanie dla lekarza. Kardiolog dziecięcy dysponuje szeregiem badań dodatkowych, które oprócz wywiadu zebranego od rodziców lub opiekunów dziecka i badania lekarskiego pozwalają potwierdzić wadę wrodzoną serca oraz stopień jej zaburzeń hemodynamicznych. Do takich badań, bez konieczności hospitalizacji, należy badanie elektrokardiograficzne (EKG), badanie rentgenowskie klatki piersiowej oraz najważniejsze badanie nieinwazyjne: badanie echokardiograficzne połączone z badaniem dopplerowskim. Po uzyskaniu wszystkich tych informacji można podjąć decyzję o dalszym postępowaniu terapeutycznym.