Echo serca, czyli echokardiografia, jest badaniem obrazowym, o którym każdy na pewno słyszał. Czy jednak wiecie, na czym polega i kiedy zachodzi potrzeba, aby je wykonać? Czym różni się przygotowanie do echa serca przezklatkowego od przezprzełykowego? Czy dzieci mogą mieć wykonywaną echokardiografię? Z odpowiedziami na te pytania może pojawić się problem. W tym artykule przedstawimy najważniejsze informacje na temat echa serca, dzięki którym badanie to nie będzie miało przed Wami tajemnic.

Czym jest echo serca?

Echo serca to bezinwazyjne badanie obrazowe, które pozwala ocenić funkcjonowanie jam i zastawek serca, ale nie tylko. Za jego pomocą można także uzyskać dane dotyczące przepływu krwi oraz dużych naczyń krwionośnych. Wszystko to za sprawą ultradźwięków. Echo serca to potoczna nazwa echokardiografii, inne określenia to USG serca i UKG, czyli skrót od ultrasonokardiografia. Mówimy o „echo”, ponieważ fale ultradźwiękowe odbijając się od badanych struktur, dają ich obraz na monitorze.

Fale ultradźwiękowe wykorzystywane do badania echo serca mają zazwyczaj częstotliwość w zakresie od 1 do 10 MHz. Co ważne, badanie USG serca jest bezinwazyjne i całkowicie bezpieczne, dlatego nie ma przeciwwskazań do jego powtarzania. Echo serca pozwala lekarzowi wykryć wady w budowie anatomicznej mięśnia sercowego. Poza tym ma on wgląd w parametry opisujące funkcjonowanie serca, może ocenić przepływ krwi w naczyniach krwionośnych i wieńcowych, kurczliwość i relaksację serca czy pracę zastawek.

Echokardiografia – kiedy się ją wykonuje?

Echokardiografia jest badaniem, którego wykonanie zleca lekarz rodzinny lub kardiolog w sytuacji, gdy u pacjenta występują nieprawidłowości w pracy mięśnia sercowego lub podejrzenie istnienia takich nieprawidłowości. Poza tym wskazania do wykonania USG serca to między innymi: nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, stan pozawałowy, zapalenie wsierdzia czy choroba niedokrwienna.

Jak wcześniej wspomniano echokardiografia jest bezpiecznym badaniem, jednak istnieje kilka przeciwskazań do jego przeprowadzenia. Nie wykonuje się go między innymi u pacjentów z urazami klatki piersiowej, z nałożonym gipsem, poważnymi wadami serca, astmą oskrzelową, niestabilną chorobą wieńcową i bardzo wysokim nadciśnieniem.

Echo serca – jak wygląda badanie?

Zastanawiacie się, jak przygotować się do echa serca? Jest ono badaniem, które nie wymaga od pacjenta żadnego specjalnego przygotowania. Echo serca przezklatkowe trwa krótko, bo około 15-30 minut i jest całkowicie bezbolesne. Badany układa się na lewym boku z lewą ręką uniesioną i położoną za głową. W trakcie badania lekarz przykłada głowicę urządzenia z żelem w różnych miejscach na klatce piersiowej, przesuwając po niej. Badanie pozwala zobaczyć na monitorze urządzenia obraz serca w czasie rzeczywistym.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku echokardiografii przezprzełykowej czy obciążeniowej. Echo serca przezprzełykowe wymaga, aby pacjent był na czczo i dostarczył wyniki odpowiednich badań – EKG i RTG klatki. Z kolei w przypadku echokardiografii obciążeniowej może wystąpić konieczność przyjęcia przepisanych leków. Ten rodzaj badania polega na jednoczesnej echokardiograficznej ocenie kurczliwości serca i przeprowadzaniu różnych testów pobudzających ową kurczliwość.

Echo serca u dzieci

Echo serca u dzieci jest bardzo ważnym badaniem, ponieważ dostarcza lekarzowi dokładnych informacji o budowie serca i jego pracy. Badanie to jest bezpieczne i można je wykonywać już u 2 miesięcznych dzieci. Pozwala wykryć zaburzenia rytmu serca, niewydolność czy wrodzone wady serca. Można zdiagnozować nie tylko problemy, z którymi dziecko się urodziło, ale też te, które pojawiły się wraz ze wzrostem. Echo serca u dzieci należy wykonać, gdy lekarz wysłuchał szmery serca, doszło do zdiagnozowania objawów wskazujących na chorobę serca, a także w ramach profilaktyki, gdy w rodzinie pacjenta stwierdzono występowanie chorób układu krążenia.