Blog

Nabyte wady serca

Nabyte wady serca ANATOMIA ZASTAWEK Zastawki serca zbudowane są z płatków, które w czasie cyklu pracy serca w odpowiedniej sekwencji rozchylają się (zastawka otwarta) umożliwiając przepływ krwi lub zbliżają do siebie (zastawka zamknięta) odcinając przepływ krwi. Ruch płatków zastawek jest możliwy dzięki specjalnym włóknom ścięgnistym i mięśniom. NABYTE WADY SERCA – PODZIAŁ: organiczne – wynikające z […]

Czytaj więcej

Zaburzenia rytmu serca

Zaburzenia rytmu serca – warto rozpoznać pierwsze objawy jak najwcześniej. U dzieci i młodzieży taka fizjologiczna niemiarowość jest bardzo wyraźna, w wiekiem stopniowo maleje. Zmienność taka jest jednak zjawiskiem płynnym i daje się zaobserwować w dłuższej perspektywie czasu np. kilku minut.

Czytaj więcej

Nadciśnienie tętnicze

adciśnienie tętnicze – Jakie są objawy nadciśnienia tętniczego? Za optymalne ciśnienie u dorosłych uznaje się wartość poniżej 120/80 mm Hg. U większości chorych nie występują żadne objawy sugerujące istnienie choroby.

Czytaj więcej

Jak dbać o serce po zawale?

Po zawale należy przede wszystkim regularnie, systematycznie przyjmować leki, ściśle wg zaleceń lekarza prowadzącego. Nigdy nie należy samodzielnie modyfikować dawkowania ani odstawiać leków nawet w przypadku bardzo dobrego samopoczucia!

Czytaj więcej
Centrum Kardiologii Płowiecka
22 749 00 10